Hajjs olika steg – Den islamiska pilgrimsfärden till Mecka

Learn Religions

 

Hajj, den religiösa pilgrimsfärd som utförs genom olika rituella steg i och runt den heliga staden Mecka, är ett måste för muslimer minst en gång under deras livstid. Det är den största årliga samlingen av människor på jorden, med ungefär tre miljoner människor som samlas varje år i tre till fem dagar mellan den åttonde och den 12: e Dhul-Hijjah, den sista månaden i den muslimska kalendern. Pilgrimsfärden har inträffat årligen sedan 630 e.Kr. när profeten Muhammad ledde sina anhängare från Medina till Mecka.

 

Hajjs betydelse

Den stora pilgrimsfärden kallad Hajj (arabisk för pilgrimsfärden) är väldigt viktigt av ett antal skäl. Först och förmodligen viktigast av allt är att det är en tid när ungefär tre miljoner eller fler muslimer träffas och blandas oavsett etniska, nationalitet, sekter och kön. För det andra, pilgrimsfärden initierades av profeten Muhammad själv som sägs ha skickats med 1 400 av sina anhängare på pilgrimsfärd för att fira en av de grundande myterna av de abrahamitiska religionerna. För det tredje, stannar man i Arafat slätterna, ett av de steg som ingår i Hajj, som är platsen där Muhammad gav sin avskedspredikan.

 

Förberedelse för Hajj

I den moderna pilgrimsfärden anländer Hajj-pilgrimerna via luften, havet och land under dagarna och veckorna före pilgrimsfärdstiden. De anländer vanligtvis först till Jiddah, Saudiarabien, den största hamnstaden närmast Mecka (ca 45 miles bort). Därifrån reser de med sin Hajj-grupp till Mecka, många om inte de flesta resenärer kommer med en organiserad grupp med en paketresa. När de närmar sig Mecka stannar de vid ett av de utsedda områdena för att duscha och byta kläder för att på så sätt träda in i ett tillstånd av hängivenhet och renhet (Ihram) för pilgrimsfärden. Män måste bära två längder vitt tyg utan sömmar (en vikt runt axlarna och en andra runt sina midjor). Kvinnor kan bära vanliga kläder så länge det är rent och blygsamt, med slöjor som täcker sina huvuden men inte deras ansikten.

Under de kommande tre dagarna får deltagarna inte röka, svära, raka sig, skära naglarna eller ha sex. Att slås och argumentera är förbjudna, och deltagare är förbjudna att jaga eller döda någonting. Alla måste undvika doftande parfym, smink och tvål.

De börjar sedan recitera en invokation:

Här är jag, åh Gud, på ditt bud!
Här är jag på ditt bud!
Du har ingen medhjälpare!
Här är jag på ditt bud!
Till Dig hör allt beröm, nåd och herravälde!
Du har ingen medhjälpare!

Ljudet av den här sangen (som uttalas på arabiska) ekar över landet medan tusentals pilgrimer börjar komma till Mecka för de heliga ritualerna.

 

Pilgrimsfärden – Dag 1 (8:e Dhul-Hijjah)

På pilgrimsfärdens första officiella dag utför de miljon pilgrimerna de första ritualerna i samband med Hajj i Masjid al-Haram (Den Heliga Moskén) komplexet, ritualer som kommer att upprepas under hela resan. Man gör först en ”tawaf” som innebär att pilgrimerna går runt Kaaban (”kuben”), en stenbyggnad som sägs att den byggdes av Abraham (Ibrahim på arabiska) och hans son Ismael (Ismail) för omkring 4000 år sedan. Kaaba har fyra väggar och ett tak och i ett hörn på ytterväggen finns Meckas svarta sten där Ibrahim lade Ismail för att offra honom. Kaaba är täckt med en svart silkeduk dekorerad med verser från Koranen i guldbroderad arabisk kalligrafi, tyget byts ut varje år på andra dagen Hajj. Tawaf utförs genom att pilgrimerna går moturs sju gånger runt helgedomen. Om en pilgrim är nära nog Kaaba kan han eller hon röra den svarta stenen, och om inte, lyfter de händerna i en hälsning med handpalmen i riktning mot stenen. Officiella källor uppskattar att över 10 000 personer gick runt Kaaba varje timme under Hajj 2018.

Därefter utför pilgrimerna Saya, som innebär att man springer sju gånger mellan de två kullarna Safa och Marwah för att minnas Hagars (Hajira) sökande efter vatten till sin son Ismail. Idag finns kullarna inom Masjid al-Haram komplexet, och ritualen sker längs ett långt, vackert luftkonditionerat galleri med marmorgolv. En rörlig gångväg finns för dem som inte kan gå.

Pilgrimer går sedan till fots eller åker med buss från Mecka till Mina, en liten by öster om staden. Där tillbringar de dag och natt i ett av de 160 000 tälten som har plats för 50 pilgrimer i var och en av dem, tälten som den saudiska regeringen tillhandahåller. Tälten är gjorda av teflonbelagd glasfiber och är luftkonditionerade, män och kvinnor delas upp i grupper som sedan placeras i de olika tältarna. Människor ber, läser Koranen, lyssnar på föreläsningar och vilar upp inför nästa dag.

 

Pilgrimsfärden – Dag 2 (9:e Dhul-Hijjah)

På pilgrimsfärdens andra dag lämnar pilgrimerna Mina, precis efter gryningen, för att resa till Arafat-slätten för den kulminerade Hajj upplevelse. På vad som kallas ”Arafatdagen” utför pilgrimerna Wuquf, en rit som innebär att de tillbringar hela dagen, stående eller sittande, nära Arafat berg (”Barmhärtighetsberget”) och ber Allah om förlåtelse. En kylande vattendimma sprutas över pilgrimerna från speciellt byggda torn, vilket ger lite svalka från värmen. Arafat-slätten är platsen där Muhammad gav sin avskedspredikan i 632, och Wuquf hedrar den händelsen. Muslimer runt om i världen som inte är vid pilgrimsfärden förenas med dem i själen genom att fasta den dagen.

Efter solnedgången på Arafatdagen lämnar pilgrimerna denna plats och reser vidare till en närliggande öppen slätt som kallas Muzdalifah, ungefär halvvägs mellan Arafat och Mina. Där tillbringar de natten och sover på marken under stjärnorna, ber och samla små stenar som ska användas den följande dagen.

 

Pilgrimsfärden – Dag 3 (10:e Dhul-Hijjah)

På tredje dagen reser vidare pilgrimerna före soluppgången, den här gången tillbaka till Mina. Här utför de Ramy ceremoni, under vilken de slänger de stenarna de samlade på den föregående dagen mor tre pelare som representerar Satans frestelser. De tre pelarna heter Jamrat al-Aqaba (vid det smala passet av Al-Aqaba och den största), Jamrat al-Wusta (den mellersta) och Jamrat Al-Sughra (den lilla). Pelarna har byggts separat i stora fördjupningar, och deltagarna går nerför en korridor för att kasta stenarna.

När man kastar stenarna, återupplever pilgrimerna historien om Satans försök att avskräcka Ibrahim från att följa Guds befallning att offra sin son. Stenarna representerar Ibrahims avslag på Satan och fastheten i hans tro. Detta är överlägset den farligaste av ritualerna under Hajj, spänd och emotionellt, med tusentals människor som slänger stenar och det är inte ovanlig att panikrusning äger rum, så sjuka eller äldre människor brukar inte delta, utan vänta tills kvällen eller skicka en annan för att kasta småstenar för dem.

Efter att ha kastat stenarna slaktar de flesta pilgrimer ett djur (ofta ett får eller en get) och ger köttet till de fattiga. Alternativt kan pilgrimer köpa en offerkupong från en kvalificerad person som kommer att offra ett lamm för varje pilgrim eller en kamel för var sjunde. Detta är en symbolisk handling som kallas Eid al-Adha (Offerfesten) som visar viljan att dela med sig något värdefullt, som ett minne av Ibrahim som var beredd att offra sin son vid Guds befallning. Efter offret frigörs folk från alla förbud och alla män rakar eller klipper håret inför nästa dagshändelser.

Över hela världen firar muslimer Eid al-Adha den här dagen. Detta är den andra av de två årliga stora helgdagarna i islam.

 

Pilgrimsfärdens avslutningsdagar

Under de närmaste två till tre dagarna återvänder pilgrimerna till Mecka och utför tawaf och sayee och dricker från den gamla källan som kallas Zamzam, som sägs ha skapats av barnet Ismail, som fortsätter att flöda idag. Idag distribueras vattnet från Zamzams brunn, som har renats, kylts och pumpats in i moskén via en kran. Det finns inga andra krav på pilgrimerna, folk är fria att shoppa i köpcentra eller ta turer, förutom att innan de lämnar Saudiarabien ska de att utföra som slutgiltig handling en sista tawaf.

Pilgrimer från utanför Saudiarabien är skyldiga att lämna landet senast den 10: e Muharram, ungefär en månad efter att pilgrimsfärden fullbordats.

Efter Hajj återvänder pilgrimer ofta hemma med förnyad tro och får hedersbeteckningen: Hajji.

 

Ursprungsberättelse om Hajjs grund

Enligt legenden skickade Allah Muhammad till att utföra Hajj till minne av den koraniska versionen av den bibliska berättelsen om Abraham, Hagar och Ismael.

Abraham är patriarken till de tre stora abrahamitiska religionerna i västvärlden: islam, judendom och kristendom. Som det står i Genesisboken i Tora, kunde Abrahams första fru, Sarah, inte bli gravid och hon ordnade för att Abraham så att han skulle göra Hagar, sin egyptiska slavflicka och Faraos dotter, till hans fru så att han skulle få söner. Hagar födde en pojke som heter Ismael, därefter gjorde Gud det möjligt för Sara att bli gravid och hon fick en pojke som heter Isak. Ismael, kallad Ismail i de koraniska berättelser, är profeten Muhammeds förfader.

Versionen i Genesis säger att Sarah gjorde så att Hagar och Ismael kastades ut ur Abrahams hus, och de vandrade i öknen. Koranens version är liknande, förutom att Abraham (Ibrahim) tar sin fru Hagar (Hajira eller Hajar) och Ismael (Ismail) i öknen, där han lämnar dem och återvänder till Kanaan. Ensamma i öknen söker Hagar desperat efter vatten för sin son och springer mellan de två kullarna som heter Safa och Marwa. Hon kollapsar och ber till Allah för frälsning. Ismail slår sin fot i marken och finner en källa (senare kallad Zamzam), och de är räddade och grundade staden Mecka.

Ibrahim återvände till Hagar och Ismail och gläds över att de överlevde prövningen, Ismail och Ibrahim bygger en helgedom (Kaaba) på den platsen. Koranen säger att Abraham måste offra sin son, enligt islamiska forskare är sonen att offras Ismail (Genesis säger att sonen var Sarahs son Isak). Djävulen frestar Ibrahim tre gånger och berättar för honom att han inte ska offra sin son, men Ibrahim fortsätter. Innan han kan döda sin son, ingriper Allah och ett ospecificerat ”stort offer” görs istället.

 

Pilgrimsfärdens årliga datum

Hajj äger alltid rum mellan den åttonde och den tolfte dagen i Dhul-Hjjah (”Pilgrimsmånad” på arabiska), vilket är den sista månaden i den muslimska månskalendern. Matchande gregorianska datum är inte exakt förutsägbara från år till år.

Den muslimska kalendern (eller Hijra kalendern) används för att bestämma datum för religiösa händelser och observationer, och månadens tidpunkt baseras på astronomisk observation, islamiska astronomer och matematiker är kända för sin utomordentliga kunskap. En ny månad kan bara börja när en vaxande halvmåne ses kort efter solnedgången. Månkalendrar är 11 dagar kortare än solens, så varje religiös händelse börjar 11 dagar tidigare i året än året innan. Datumet för Hajj, som faller under den sista mån-månad, är inte bestämt förrän ett auktoritativt organ, i det här fallet, Saudiarabiens högsta domstol, kan se den vaxande halvmånen i himlen strax efter solnedgången den 29: e dagen i förra månaden. Om himlen döljs av moln eller andra astronomiska krafter måste den nya månaden börja en dag senare.

För ekonomisk och företagsanvändning baserar Saudiarabien sin kalender på en beräknad astronomisk måne, snarare än att förlita sig på visuella observationer. Den islamiska kalendern är 354 dagar lång, uppdelad i 12 månader med förutbestämda längder och justeringar för förskottsår. Men den exakta startdagen för Hajj är fortfarande inte bestämd förrän åtta dagar innan Hajj ska börja.

Beräknade gregorianska datum för de närmaste åren har beräknats av flera källor, men de sammanfaller inte alltid och datumen är preliminära.

 

Moderna förändringar i pilgrimsfärden

År 1950 deltog endast 100 000 personer i Hajj, pilgrimerna avskräcktes från att ta fotografier och kameror konfiskerades till och med. Då som nu är Hajj ett krav, det är den femte pelaren i islam, och det krävs att varje enskild muslim gör det om han eller hon är frisk och har de ekonomiskt medel för att göra pilgrimsfärden under sin vuxna ålder. Men med utvecklingen av moderna motorvägar och flyg gör fler och fler människor resan mer än en gång.

Förutom en komplicerad logistisk struktur som innefattar visum och styrning av folksamlingar, säkerhetsdetaljer, GPS-enheter och säkerhetskameror, har den saudiska regeringen förvandlat Mecka till en global marknad, och den heliga moskén har expanderat till att bli en plats där tiotusentals människor kan utföra tawaf på en gång.

Deltagarna i 2018 Hajj var nästan lika många män och kvinnor, människor brukar ta med sina barn och deras mobiltelefoner, och många bloggar eller sänder direkt (live stream) händelserna som de upplever dem. Pilgrimer behöver fortfarande gå om de kan, de sover fortfarande ute på Mina, och de står fortfarande eller sitter i Arafat, men moderna distraktioner har ersatt några av de svårigheter som den tidiga Hajj hade.

 

Anteckningar:

– Amanullah, Shahed. ”Hajj 2.0: Technology’s Impact on the Muslim Pilgrimage” Georgetown Journal of International Affairs 10.2 (2009): 75-82.

– Clingsmith, David, Asim Ijaz Khwaja och Michael Kremer. ”Estimating the Impact of the Hajj: Religion and Tolerance in Islam’s Global Gathering”. Kvartalsvisa Journal of Economics 124.3 (2009): 1133-70.

– Din, Abdul Kadir Haji. ”Economic Implications of Moslem Pilgrimage from Malaysia” Samtida Sydostasien 4,1 (1982): 58-75.

– Gatrad, Abdul Rashid och Aziz Sheikh. ”Hajj: Journey of a Lifetime.” BMJ: British Medical Journal 330,7483 (2005): 133-37.

– Ladjal, Tarek, et al. ”Asian Hajj Routes: The Reflection of History and Geography” Middle East Journal of Scientific Research 14.12 (2013): 1691-99.

– Ryad, Umar. ”On His Donkey to the Mountain of Arafat: Dr. Van Der Hoog and His Hajj Journey to Mecca” The Hajj and Europe in the Age of Empire. Ed. Umar Ryad. Brill, 2017. 185-216.

– Williams, Jennifer. ”Hajj, the Islamic Pilgrimage to Mecca, Explained for Non-Muslims” Vox Culture. 20 augusti 2018.