Guvernören som folket klagade på…

A. Sahin

Omar ibn al-Khattab var känd över hela sitt kalifat för sin goda administration, rättvisa och visdom. För att försäkra
sig om att alla fick sin röst hörd kallade han folk från alla de länder som lydde under kalifatet till öppna auditioner,
där de kunde klaga på sina ledare och föreslå förbättringar.

En gång kom ett antal syrier från Hims för att klaga på sin guvernör Said ibn Amir. De sade att de hade fyra klagomål mot
honom. För det första kom han ofta sent till sitt kontor. För det andra var han inte tillgänglig för sitt folk nattetid.
För det tredje stannade ha hemma en hel dag varje vecka. För det fjärde hände det att han betedde sig som om han blivit
galen. Omar sände efter guvernören för att han skulle få svara på dessa anklagelser inför khalifen.

Said ibn Amir svarade på den första anklagelsen om sin sena ankomst till sitt kontor:

Det är inte passande att jag berättar detta men eftersom du insisterar, bör jag väl göra det. Jag har inga tjänare och min
hustru är sjuklig. Jag baka bröd varje morgon och gör en del andra hemsysslor som måste göras. Det är därför jag kommer
sent till mitt kontor.

Den andra anklagelsen svarade han med att säga: Denna fråga är likt den först inte lämplig att svara på men eftersom du
ville ha et svar så svarar jag. Jag arbetar hela dagen och ger min tid för folket och deras behov. Men när det är natt,
skall jag då inte dyrka min Herre, rannsaka mig själv för vad jag kan ha gjort fel under dagen och be om förlåtelse?

Det tredje klagomålet att guvernören stannade hemma en dag varje vecka svarade guvernören med att säga: Jag har bara en
klädesdräkt och jag tvättar den denna dag. Därför kan jag inte gå ut en dag i veckan
Det sista klagomålet var att guvernören då och då blev som galen. Förklaringen till detta var följande: När Hubayb dödades
av de meckanska polyteisterna hade jag inte ännu blivit muslim, och jag fanns där bland de icke troende och bevittnade hur
de dödade honom.

Hubayb var sent av profeten Mohammed som ett sändebud till Adal och al-Qarah stammarna, på deras egen begäran. Under resan
passerade han Hudaili stammens område och slog nattläger där. Medan han sov anföll Hudailierna honom och hans assistenter.
Tre av dessa dödades på plats, medan Hubaib och Zayd ibn Dasina togs till Mecka. Meckanerna höll dessa två fångna en tid
och beslutade sedan att döda dem.

När Hubayb skulle avrättas steg Abu Sofian fram och frågade honom: ”Vid Gud, säg mig sanningen, hoppas du inte att det vore
Mohammed som blir dödad i ditt ställe, och att du skulle vara i säkerhet hos din familj?”

”Vid Gud” sade Hubayb, inte bara att jag inte önskar att han vore i mitt ställe och att jag vore hos min familj. Jag
hoppas att Mohammed inte får en sticka i sin fot i Medina”

Abu Sofian blev förstummad av detta svar och vände sig till åhörarna och sade: ”Vid Gud, jag har aldrig sett en man som är
så älskad av sina kompanjoner som Mohammed”

Jag kunde ha hjälpt Hubayb, men eftersom jag var då en icke troende, gjorde jag inte det. Men närhelst jag minns denna
händelse blir jag som galen av rädsla för att Gud skall inte förlåta mig.

Omar, Må Gud var nöjd med honom, var rörd och blev så nöjd av guvernörens svar och starka tro, hans uppenbara hängivenhet
för sitt ämbete och hans anspråkslöshet att han gav honom ett tusen guldmynt för att hjälpa honom med hans ekonomiska
situation.

När den gudfruktige guvernören kom hem, sade han till sin hustru: ”Låt oss spendera dessa pengar för den dagen som vi
behöver dem ännu mera än någonsin. Låt oss ge dem till dem som är ännu fattigare än vi själva”

Guvernören gav guldmynten till en av sina betrodda som sedan delade ut dem till de fattiga.

Nästan alla Omars guvernörer liknade Said ibn Amir. De var starks i sin tro, med god moral och beteende och de var
rättvisa i sin ämbetsövning. Gudsfruktan och rättrådighet var deras ledljus i allt beslutstagande och i hela deras
livsföring. Det var sannerligen mänsklighetens gyllene tider.

Ur Salaam, 5/1997, Sida 23-24