Fängelset – en berättelse om verkligheten och illusionen

Idris Shah

 

Världen är ett fängelse och vi är fångar: Gör ett hål i fängelses vägg och gå ut därifrån!

Jalal al-Din Rumi

Kommer vi att vara bland dem som blir kvar, eller de som lyckas fly?

Föreställ dig en man som måste rädda en del människor från ett visst fängelse. Man har bestämt att det finns endast ett övertygande sätt att göra detta.

Befriaren måste gå in i fängelset utan att väcka uppmärksamhet. Han måste stanna där och vara tillräckligt fri för att kunna verka där under en viss period. Den valda lösningen är att gå in som en fånge.

Han förbereder sig så att han blir tillfångatagen och dömd. Precis som andra som har fallit offer för detta system skickas han till fängelset, vilket är hans mål.

När han kommer in, vet han att han har blivit av med alla eventuella verktyg och möjligheter som kunde ha hjälpt honom att fly. Allt han äger är hans plan, hans kvickhet, hans skicklighet och kunskap. Annars måste han nöja sig med en improviserad utrustning som han förvärvade själv i fängelse.

Det största problemet är att fångar lider av fängelse psykos. Detta gör att dem tror att deras fängelsevärld är hela världen. Ett annat problem är att de har glömt väsentliga delar av sitt förflutna. Således har de flesta inte något minne av omvärldens liv, detaljer och egenskaper.

Historien om befriarens medfångar är en berättelse om fängelse. Deras liv är ett liv i fängelse. De tänker och agerar utifrån detta.

Till exempel, i stället för att spara bröd som skulle kunna användas vid en eventuell flykt, formar de till domino brickor och leker med dem. De vet att några av dessa spel är enbart roliga lek, medan andra betraktar dem som riktiga.

Råttorna, som de skulle kunna träna till ett medel för kommunikation med världen utanför behandlar dem som husdjur. De drycker rengöringsvätskan som innehåller alkohol och som orsakar dem njutbara hallucinationer. De skulle betrakta som en sorglig förlust, till och med som ett brott, om någon använde det för att göra vakterna medvetslösa och möjliggöra en flykt.

Problemet förvärras på grund av de stackarna har glömt innebörden av vissa ord som vi vanligtvis använder. Om du frågar om betydelse för ord som ”proviant”, ”resa”, eller ”flykt”, skulle man få en lista med betydelser som ”fängelse mat”, ”gå från en cell block till ett annat” och ”undvika att bli straffad av vakterna”.

”Världen utanför” skulle låta i deras öron som en underlig motsägelse ”eftersom detta är världen, den plats vi lever i” skulle de säga, hur det kan finnas en annan utanför?”

Befriaren som arbetar med räddningsplanen kan till en början endast agera genom att använda motsvarigheter.

Få fångar accepterar hans analogier, för dem verkar som en galnings tjattrande. När han säger ”vi behöver proviant till vår flykt till världen utanför” låter det för dem naturligtvis som något absurd: ”Vi behöver proviant, – livsmedel för användning i fängelse – till vår flykt – för att gå från en cell block till ett annat och undvika straff från vakterna – till världen utanför – ett fängelse utanför detta fängelse…”

Några av de mer seriösa fångarna kanske säger att de vill förstå innebörden av hans ord, men de har redan glömt språket i världen utanför.

När befriaren dör, några av fångarna förvandlar hans ord och handlingar till en fängelse kult. De använder det för att trösta sig själva och för att hitta argument mot nästa befriare som lyckas nå dem.

Men ibland en minoritet lyckas fly.

En berättelse från Sufi traditioner, som publicerades i Idris Shah samling, Caravan of Dreams.