Islam och sekularism: Funderingar från ett europeiskt perspektiv

Europa och sekularismen fortsätter att generera kontroverser med varierande intensitet. Bland de mest kontroversiella diskussioner finns med diskussionen vid utarbetandet av den konstitutionella texten om huruvida man skulle lägga in eller inte en referens till kristendomen. Det blev inte bättre när man uppmärksammade förekomsten av religiösa element vid utnämningen av EU:s parlaments nye ordförande, polacken Jerzy Buzek.