Eid och nya muslimer – Sätt att göra dagen speciell

Mahasin D. Shamsid-Deen – SoundVision

 

Vi är alla överens om att Eid är den mest underbara tiden på året. Muslimer som är nyomvända till Islam förutser Eid med en blandning av förundran och osäkerhet. Till skillnad från singelmuslimer som kan hantera ensamhet eller isolering saknar den nyblivna muslimska konvertiten ofta en referensram för vad Eid handlar om och vad som händer.

Det rapporteras av Ibn Umar att profeten Muhammed, Guds frid och välsignelser vare över honom, instruerade de troende: ”Låt ingen person resa sig bara för att ha en annan att sitta på hans plats, utan hellre ge plats och utvidga din cirkel” (Bukhari och muslim).

Denna speciella profetiska tradition är en påminnelse för oss att alltid komma ihåg att vidga vår cirkel av medkänsla. Många konverterar eller återvänder till Islam och kommer från en kultur där deras tidigare trossamfund går ur vägen för att välkomna deltagare även om de bara är närvarande vid en gudstjänst. Men den nya muslimska konvertiten kanske inte har någon annan introduktion än den de fick den dagen de tog sin Shahadah. Efter det, för många samhällen, ligger ansvaret på den nya muslimska konvertiten att inviga sig i samhället, söka upp studiegrupper och klasser på egen hand och delta i samhällstillställningar för att träffas och få vänner. Beroende på personligheten och nivån av utåtriktning hos personen som konverterade, kan detta vara framgångsrikt eller inte.

Det är den bästa Adab (etiketten) för muslimer i samhället att utvidga sig till den nyomvända snarare än tvärtom. Tidigare har vissa samhällen kopplat ihop en nyomvänd med en muslim i liknande ålder och situation. Till exempel skulle en muslimsk fyrabarnsmamma gå ihop med en nyomvänd mamma med barn. Denna person skulle fungera som en följeslagare och guide så att den nya konvertiten inte behövde navigera i Islams etikett eller träffa andra människor på egen hand. Tyvärr, med tiden, har dessa en gång vanliga sedvänjor nästan försvunnit i takt med att det muslimska samfundet växte med en mångfald av muslimer helt omedvetna om denna kulturella tradition.

Nyckeln till att förbättra Eid-upplevelsen för den nya muslimska konvertiten liknar den för ensamstående muslim – inkludering, inkludering, inkludering. Håll den nya muslimen uppdaterad! För den nya muslimska konvertiten, gå det extra steget genom att också ge ett exempel.

För att fira denna återkommande lycka, förklara vad Eid är för dem. De kan ha den officiella versionen från imamen eller en bok om Islam, men dela vad Eid betyder och har betytt för dig och din familj. Att anpassa islamiska metoder är förenligt med Hadith och profetens exempel. Hans exempel gav verkliga exempel på hur man internaliserar och reagerar på situationer i vårt dagliga liv på ett islamiskt sätt.

Så gör dagen speciell. För den nya muslimska konvertiten är detta deras första Eid och de första upplevelserna är ofta de mest minnesvärda. Tänk på det: Om konvertiten är ganska ny, kan det ha varit första gången de fastar under månaden Ramadan, så när Eid-dagen närmar sig, hänvisa dem till Koranen och påpeka hur behaglig fastan är för Allah, den Allsmäktige.

På Eid el Fitr själv:

 

 • Förklara för den nya muslimska konvertiten vad som händer på Eid-dagen. Ge dem exempel från sunna på hur muslimen ska förbereda sig, bära sina bästa kläder, säg Takbir (som säger ”Gud är större, vilket är Allahu Akbar på arabiska) och hur alla bör delta i denna speciella dag.
 • Ring den nya troende på Eid-morgonen och önska välsignelser för dagen. I en hadith rapporteras det ”Vid profetens tid när människor träffade varandra på dagen för Eid, skulle de säga, ’Taqabbal Allahu minnaa wa minka’. (Må Allah acceptera goda gärningar från oss och från dig)” (Rapporterat av Ibn Hajar) eller helt enkelt ”Eid Mubarak”.
 • Ge dem en kopia av Takbiratul Eid och öva med dem så att de vet hur de ska säga det. Se till att du har den engelska/svenska översättningen så att de vet vad de säger. Kulturellt sett är vissa människor inte bekväma med att upprepa ord på främmande språk som de inte förstår. Profeten använde översättare för att se till att de som inte var naturliga arabisktalande skulle förstå och känna till hans budskap.
 • Sitt med dem vid Eid Salah så att de inte är ensamma. Om du har möjlighet, plocka upp dem och ta dem till Eid-bönen.
 • Ge dem dekorationer till sitt hem eller identifiera webbplatser där de kan köpa sina egna dekorationer och försköna sina utrymmen utifrån sina egna preferenser.
 • Skicka ett Eid-kort till dem. Många älskar att få kort till speciella dagar.
 • Dela bilder från tidigare Eid-firande.
 • Om ditt samhälle har ett Eid-evenemang efter Salah (bönen), var då vid sidan av den nya muslimen så att de aldrig känner sig ensamma.
 • Ta tillfället i akt där så många muslimer har samlats för att introducera de nya muslimerna för andra.
 • Ge Eid-gåvor till den nya muslimen och deras familj.
 • Försäkra den nya muslimska konvertiten att de kan göra och njuta av sin egen kulturellt relevanta festmat denna dag. Om speciella dagar i deras kultur inkluderar semlor eller sill, hjälp dem att förstå vikten av familje- och gemenskapsanknytning denna dag.
 • Gör Dua att Allah, den Högste, välsignar dem med en vacker Eid.