Den arabiska invasionen av Iberiska halvön: myt eller verklighet

José Angel Hernández – Webislam

År 711 har registrerats i Spaniens officiella historia som året de arabisk-berberiska trupper ledda av Tariq ibn Ziyad
al-Layti från dagens Marocko, korsade sundet som skiljer Afrika från den iberiska halvön för att penetrera i Rodrigos
västgotiska rike och därmed starta den islamiska invasionen av fastlandet. Den västgotiska kungen var indragen i ett
inbördeskrig med söner till hans föregångare på tronen, Witiza, som tävlade om makten och som hade sökt stöd av
muslimska trupperna för att besegra sin motståndare. Slutligen lyckades de arabisk-berberiska trupperna besegra
Rodrigo i slaget vid Guadalete vilket ledde till den slutliga kollapsen av det västgotiska riket och senare den
islamiska expansionen i den iberiska halvön.

Detta är den version som traditionen har överfört, som till stor del har godtagits av den akademiska världen. Men det
som den officiella historien har överfört verkligen hände?

Analysen av tillgängliga historisk dokumentation lämnar mycket utrymme för att ifrågasätta denna officiella verklighet.

Tidsintervaller som saknas

Alla folk har idealiserade fiktiva berättelser som ger substans till dess grundläggande myter, heroiska episoder eller
mentala konstruktioner om historiska fiender som skapar nationell sammanhållning.

Återskapande av den islamiska invasion år 711kan inordnas under någon av dessa kategorier. Den första punkten för att
kontrollera äktheten hos en historisk berättelse skulle vara att fastställa var de äldsta dokumenterade referenser som
hänvisar till händelse i fråga kommer ifrån.

I fallet med den islamiska invasionen av 711, har vi även kända berättelser som Alfonso III:s Krönikor eller
Alfonsinska krönika som dem kallas också därför att utarbetning tillskrivs kungen av Asturien, Alfonso III, som
regerade mellan 866 och 910.

Man känner till två versioner av dem, Rodense och ”ad Sebastianum” eller Sebastiansk.

Det första att notera är att båda refererar till en händelse som förmodligen inträffade mellan 155 år och 199 år
tidigare, en så lång tidsintervall att den redan från början minskar deras historiska trovärdighet i fråga om
berättelsen om invasionen år 711.

Om vi fortsätter med frågan om den långa avvikande tidsintervallen mellan denna historiska händelse och det påstådda
fakta och kunskap man har om denna händelse, finns det en andra verklighet att överväga.

Här är en sammanfattning av den 1: a versionen eller Rotense:

Efter en kronologisk ordning berättar denna krönika historien om det nationella territoriet, från den västgotiska
kungen Wamba tills Alfonso III:s kröning. Berättelsen börjar med Recesvintos död och valet av Wamba till kung och hans
bedrifter.

Den fortsätter sedan med berättelsen om de västgotiska kungar fram till Vitizas regeringstid och hans många synder
(han upplöste rådet, tog många kvinnor, …) som ledde till Spaniens armés misslyckande i sin kamp mot araberna. Det
är mycket troligt att dessa synder som tillskrivs Vitiza liksom den efterföljande kung Rodrigo och som finns
detaljerade i krönikan, har överdrivits och utvidgas för att motivera den historiska försynen som är så uppenbart i
hela historien. Således under Rodrigos regeringstid sker den arabiska invasionen genom Vitizas söners förräderi.

Sedan börjar berättelsen om den arabiska ockupationen (tre Ides av november år 722) som kom att underkuva staden
Toledo och resten Spaniens provinser. Berättelsen fortsätter med valet av Pelayo som prins av en landsbyggds invånares
församling. Krönikan innehåller också slaget vid Covadonga enligt vilken var 124 000 kaldéer (araber) dödades och de
som flydde, 63 000, krossades av ett bergs kollaps genom Guds dom. När araberna var besegrade ”befolkades landet” och
”kyrkan blev återställd.” Vår Frälsare Jesus Kristus, ett tempel för att hedra Jungfru Maria, en kyrka för den heliga
martyren Tirso, en annan kyrka till San Julian och Santa basilikan, palats och bad. Den berättar också hur Alfonso II
lyckas slå araberna i Galicien.

Han efterträdes av Ramiro I, under hans regeringstid konspirerade Nepociano som olagligt ockuperade riket men
slutligen besegrades av Ramiro. Denna kung beställde också konstruktionen av en ”byggnad av och marmor utan träd med
stora valv på sluttningarna av berget Naranco”. Vid hans död blev Ordoño I kung och fick stå emot flera uppror av
basker och saracener. Krönikören berättar också hur kungen slog ”ett man vid namn Muza” att han tog många städer och
beslutade att bli kallad ”Spaniens tredje kung.” Författaren avslutar sin berättelse med, ”När Ordoño dog efterträddes
han av sin son Alfonso III i tronen.” (1)

Hänvisningen till denna version är känd genom ett dokument från 900- 1000-talet kallad ”Codex Roda”, därifrån kommer
namnet den Rodense versionen, dvs. att hänvisningen till den islamiska invasionen av den Iberiska halvön i denna
version av den Alfonsinska Krönika blev känt 300 år efter att den förmodade invasion hade ägt rum.

När det gäller den andra eller Sebastianska versionen, finns det i följande sammanfattning:

Den kallas så eftersom den föregås av en introduktion och en skrivelse av Alfonso III till Sebastian som visa
identifierar som Orenses biskop (på grund av han nämns i Albeldense krönika) och andra säger att det skulle vara
Alfonso III:s brorson, Salamancas biskop. Originalet har inte bevarats och den har kommit ner till oss genom olika
codex som den från Ambrosio de Morales ovetense (och därför vissa kallar Krönika Ovetensen den Sebastianska versionen).

Texten samlades i mitten a 1700-talet av fader Flórez i hans Heliga Spanien och det var han som kallade det ”ad
Sebastianum”. Datum och plats för dess skrivande matchar den andra versionen av Alfonso III:s krönika, Rotense. Det
vill säga att om i krönikan nämns Viseos erövring, den måste har skrivits efter 887-888 och i Oviedo eftersom två
gånger i texten står ”hanc” (på denna plats) med hänvisning till Oviedo eller Asturien.

Precis som Rotense krönika, berättar denna också historien från Recesvintos tid fram till Ordoño I:s död och Alfonso
III:s kröning. Likheten mellan de två versionerna observeras även i utelämnandet eller tystnad om samma historiska
händelser. Men vissa skillnader i den Sebastianska krönikan avslöjar en präst påverkan med en högre neogotisk stil.
Både Diaz och Diaz som Barbero och Vigil noterar att mellan denna Sebastianska version och den Albeldenses finns en
progressiv västgotisk process i deras innehåll. Detta ses till exempel i episoder som valet av Pelayo som kung, medan
Pelayo i Rotenses versionen väljs utan att ange att hans förfäder var kungar, valdes han av asturiens invånare i den
Sebastianska krönikan av goterna med ädel härstamning som var flyktingar där, och han sägs vara arvtagare till
Leovigildo och Recaredo. (2)

Man känner till ”ad Sebastianum” versionens existens genom några krönikor som Spaniens Allmän Krönika av Florian de
Ocampo och Ambrosio de Morales. Det var den andra av dem som mellan 1563 och 1578 hänvisade till ”ad Sebastianum” och
de fakta som finns i det som rör den påstådda arabiska invasionen 711, en enorm tidsavvikelse mellan tidpunkten för
händelsen och dess kännedom för att ge det någon historisk trovärdighet.

Som man tydligt man se, hänvisningarna till den islamiska invasionen år 711 rapporterades inte av samtida krönikörer
till händelse, men det gjordes långt efter att den påstådda invasionen hade ägt rum.

Historiska avvikelser

Den första kända händelsen om en militär konflikt mellan västgoterna och muslimer tillskrivs perioden för den
västgotiska kungen Wamba (672-680). Enligt den Alfonsinska krönikan, år 675 gjorde muslimerna ett landningsförsök i
Algeciras som redovisas enligt följande:

I Wambas tider attackerade 270 saracenska fartyg Spaniens kust och där alla de brändes. (3)

Sanningen är att historiker inte ger tilltro till en så stor attack på den tiden. Troligen har man överdrivit
berättelsen av en av de snabba räderna från Nordafrika. Historien om den islamiska invasionen år 711 har alla
egenskaper av en episk legend och patriotisk och religiös upphöjelse, som vanligtvis sker med bilden av många händelser
som tillhör vårt kollektiva minne, och trots att vi tror att de är historiska, i verkligheten är de faktiskt fiktiva
och mytologiska.

I texten som finns i den Sebastianska versionen citeras kungen Alfonso III:s erövring av staden Viseu i Beira Alta,
Portugal omkring 888-889. Datum och plats för att skrivande av berättelsen matchar den andra versionen av Rotense
krönika. Det vill säga att om Viseus erövring nämnds i krönikan, måste det ha skrivits efter 887-888 och i Oviedo
eftersom två gånger finns i texten ”hanc” (på denna plats) med hänvisning till Oviedo eller åtminstone Asturien. (4)

Betydelsen av detta uttalande ligger inte bara på att den ger oss ett spår för att bestämma datum för skrivandet av
den Alfonsinska krönikan, men också i vad den beskriver efter att Viseu erövrades av Alfonso III som hittade där
”Rodrigos grav, västgoternas sista kung.” Om dessa uppgifter som finns i krönikan är korrekta, dog Rodrigo inte i
slaget vid Guadalete som den officiella historien skriver, men det skulle ha hänt i en region längre bort i norra
delen av halvön…

Den tillfälliga separation och hur fakta berättas om det påstådda arabiska invasionen år 711 kännetecknas mer av en
fabricerade patriotisk legend än till verkliga historiska händelser. Historia och legend ofta blandas i berättelserna
om folkens ursprung.

Båda den Mozarabiska Krönika från 754 som andra liknande historiska berättelser nämner arabernas och berbernas
erövring av halvön men inte händelser relaterade till 711 erövring som traditionen har överfört. Det finns inte heller
något omnämnande av Pelayo, vars liv är en litterär skapelse samlat från den Alfonsinska krönikan. De exakta händelser
vi känner till om 711 erövring kommer från litterära skapande utifrån det som finns skrivet i den Alfonsinska
krönikan, som inte var kända för under kung Alfonso III:s tid men mycket senare under tiden för skrivandet av Codex
Roda, daterad mellan sena 900-talet och tidig 1000-talet.

Krönikorna efter tiden för Alfonso III listar ut detaljerna av erövringen som vi har fått, men de har också betydande
historiska snedvridningar.

Ett exempel är den förmodade erövringen av Tudela år 716 av Ayyub alLajmi. Det finns inga kända original historiska
referenser om Tudelas erövring av Ayyub alLajmi, inte heller nämns det i den Mozarabiska Krönika från 754:

Abd al-Aziz mördades och ersattes, tydligen, i mars 716 som Wali eller guvernör i Damaskus under kalifens ledning av
sin kusin Ayyub ibn Habib al-Lajmi, son till en av Musa ibn Nusayrs systrar som avsattes sex månader att han
tillträdde. Han ersattes av en annan härskare skickat av Ifriqiya. Denna Ayyub som Dictionary of History ger
smeknamnet Lajimita är den som påstår att han erövrade Tudela på den korta tid sin regeringstid varade. Återigen
frågar jag, Vart kommer den här informationen ursprungligen? Vilket intresse hade den som skrev detta för att hitta
på denna nyhet?

Efter att noggrant ha läst volymerna av Spaniens muslimska erövring av Juan Francisco Masdeu (utan att finna
informationen som finns i Dictionary of History), vände jag mig efter en referens från Masdeu till Michael Casiris
arbete i hans Escurialensis Arabisk-Spanska Bibliotek, för att se om jag kunde hitta där den som välkända citatet.

Jag har granskat de två tjocka volymer där man publicerar på latin information om befintliga arabiska manuskript i
Escorials bibliotek, och jag har bara hittat tre recensioner av Tudela som inte har något att göra med vad jag sökte.
Den mest omfattande är om manuskriptet av Moro Rasis krönika, till vilket kommer jag att hänvisa senare mycket ofta.

Jag har inte hittat några andra referenser, och jag kan försäkra något, men det kan mycket väl hända att med Tudela
hände samma sak som med Calatayud, (Kalaat Ayub, Ayubs slott eller fästning), bredvid den gamla romerska Bilbilis.

Rodrigo Ximénez de Rada (1170?-1247), krönikör och Toledos ärkebiskop som skrev flera olika verk, tillskriver
1200-talet grundandet av Calatayud till Ayyub ibn Habib al-Lajmi, densamma som Dictionary of History säger erövrade
Tudela. Flera arabiska författare har senare påpekat att det inte finns några arabiska krönikor som dokumenterar detta
faktum, (precis som det sker med Tudela) och tillskriver grundandet eller återuppbyggandet till emiren Muhammad I
(852-886), som enligt den arabiska krönikören al-Udri återuppbyggde den 862. (5)

Berättelsen kan manipuleras, och myter omedvetet betraktas som fakta. Något liknande händer i det mänskliga sinnet när
den låter sig luras av påhitt, eller om vi uttrycker dessa i dess psykologiska bemärkelse, minnens vanföreställningar
genom vilken en person kan ta rent imaginära skapelser eller produkter av sina drömmar och göra dem till verkliga och
tro på dem som sådan.

Dessa minnes lögner eller vanföreställningar har haft historisk och psykologiskt ett starkt inflytande på uppkomsten
av religioner, genom deras effekt på grundarens sinne. Och precis som det påverkar vårt individuella sinne kan det
påverka också det kollektiva.

Basker förväxlas med araber

”Att Muhammad och Tervagán, som har oss i deras händer, och Apollo, vår Herre, räddar kungen och skyddar drottningen!”
(6)

En anonym fransk episk dikt daterad till omkring 1100 kallad ”Sången om Roland” berättar om slaget vid Roncesvalles
som inträffade den 15 augusti 778, och som var den franska arméns enda militära nederlag under ledningen av Kejsare
Karl den Stores personligen.

Sången hänvisar till frankernas motståndares saracenska tillhörighet och deras antal uppskattas till 400 000 och
västra Pyrenéernas södra sluttningar som platsen för slaget…

”Noble krigare är greve Roland, Walter de Ulmo artig gentleman och ärkebiskopen en man med bevisat värde. Ingen av
dem vill svika de andra två. I den hårdaste delen av striden, rusar de mot de otrogna. Tusen saracener har demonterat,
till häst finns 40 000. Titta på dem, de vågar inte närma sig! Från långt håll kastar de spjut och pikar, pilar, dart
och spjut. Vid första slag dödar de Walter. De tränger genom Turpin av Reims sköld och krossar hans hjälm och sårar
honom i huvudet, de slet hans rocks maskor och korsade kroppen med fyra spader. Hans häst dödas under honom. Synd att
ärkebiskopen har fallit!” (7)

De mest auktoriserade historiker betraktar det som lite mer än bara en skärmytsling, de känner inte dess exakta
position och det är basker och inte saracener den fiende som frankerna bekämpade.

Oviedos Encyklopedi förklarar följande på följande sätt varför denna förvirring om den fiktiva arabiska deltagande i
slaget vid Roncesvalles.

Det verkar som den arabiska invasionen år 711 e.Kr. nådde bara till Pamplona. En av den europeiska litteraturens
första pärlor, Chanson de Roland, sjunger längtansfullt om en viss strid som ägde rum (i 778) omkring Roncesvalles (en
plats som århundraden senare blev viktig för Santiagos Väg som korsade Pyrenéerna för att komma till halvön och
Compostela) och som frankerna förlorade med Kejsare Karl den Stores ledning.

Men bland många felaktigheter, anger den fel segrare eftersom Sången säger att det var araber när i själva verket var
baskerna i Roncesvalles som besegrade en mycket stor armé, hittills oövervinnerlig, som hämnd för att Karl den Store
hade försökt att erövra dem och rivit ner strax innan Pamplonas murar. Vid sin återkomst till Frankrike skedde hans
nederlag, som dödade de så kallade tolv par i Frankrike, bland dem han favorit brorson Roland. Karl den Store övergav
slutligen sin idé (det gjordes ett annat försök till att invadera den Iberiska halvön invasion från norr, inte heller
lyckades det, över tusen år senare, när Napoleon ockuperade det mesta av halvön). (WWW Navarra, Navarra historia –
iturnet)

Slaget vid Roncesvalles

Slaget där Bernardo del Carpio och fransmannen Roland slogs och som har berättats i ett stort antal romaner och epos.
Under 1600-talet ifrågasätts dess historicitet, en situation som fortfarande står i dag, på grund av Josef Pellicers
påstående som menar att slaget ägde rum i 778, vilket innebär att det var omöjligt att Bernardo del Carpio deltog i
det med tanke på dess tidiga ålder, vilket förneka hans existens.

Sammanblandning av strider

Slaget år 778

För att förstå denna position krävs en översyn av historieskrivning före J. Pellicer. Tre författare, Ambrosio de
Morales, Yepes och Montano hänvisar till en strid år 778, som de kallade ”Roncesvalles” men inte nämner att Bernardo
del Carpio, Roland eller Alfonso II deltog i den. De resterande författare från före 1600-talet talar om en strid där
alla dessa personer deltog i men som ägde rum efter år 800. Enligt José Vicente González García innebär detta en
tydlig sammanblandning av Pellicer.

Den första striden skulle ha ägt rum den 15 augusti 778, i den delen a Pyrenéerna i Valcarlos (en kommun i Navarra).
I den ledde Karl den Store sina krigare bland vilka fanns Einhard och Anselmo, som det anges i Vita Karoli, mot
baskerna, ett slag de förlorade. Det äkta slaget 808, Slaget vid Roncesvalles sker den 16 juni år 808, på denna sida
av Pyrenéerna. Vid foten av Ibañeta topp finns det ett öppet område där slaget ägde rum, och där i dag finns staden
Roncesvalles.

Karl den Store, som var kejsare då, står emot en spansk-arabiska styrka i vars led fanns Bernardo del Carpio.
Asturiens adelsman vägrade att acceptera alliansen mellan Karl den Store och Alfonso II, på grund att de var rädd att
riket skulle lämnas tills den frankiska kungen. Därför förenade sig dem med Bernardo, som var brorson till Alfonso II
och hans fiende pga. han vägrade släppa hans far, därför vände sig han för att söka stöd till Aragoniens morer och
Zaragozas kung, Marsil, som också var emot Karl den store. Striden blev en seger för de spanska arabiska trupper och
Bernardo del Capio dödade Roland, den mest berömda person i den franska armén, vilket ledde till att hans soldater
flydde.

Mytologin skapad kring araberna blev så stor i halvöns invånares populära undermedvetna att den överfördes över
gränserna i Pyrenéerna, och slutligen påverkade också andra europeiska litterära verk och den populära undermedvetna
hos folket som bodde där.

Kraften hos litterär kreativitet kan ge ett falskt intryck av en obestridlig sanning.

Anteckningar

  1. Text hämtad från Encyclopedia of Oviedo
  2. Texten enligt Encyclopedia of Oviedo
  3. Utdrag ur Alfonsinska krönikan
  4. Text från Encyclopedia of Asturias
  5. ”Den okända Tudela” av Luis María Marín Royo, Tudela, 2002
  6. “Sången om Roland”, Sång CXCV
  7. ”Sången om Roland”, Sång CLIV, från Digital Library Ciudad Seva