De muslimska dagliga bönetiderna och dess betydelse

Redaktion – IslamisktForum

 

För muslimer är de fem dagliga bönetiderna (kallad salat) bland de viktigaste skyldigheterna man har i Islam. Bönerna påminner de troende om Gud och de många möjligheterna att söka Hans vägledning och förlåtelse. De tjänar också som en påminnelse om den relation som muslimer världen över delar genom sin tro och ritualer.

 

Trons 5 pelare

5 är islams fem pelare, de vägledande principerna som alla observanta muslimer måste följa, och bönen är en av dem:

Hajj: Pilgrimsfärd till Mecka, Islams heligaste plats, som alla muslimer måste göra minst en gång under sin livstid om de har de ekonomiska medel för att utföra det.

Sawm: Rituell fasta som observeras under Ramadan månad.

Shahadah: Reciterande av den islamiska trosbekännelse kallad Kalimah (”Det finns ingen gud utom Allah, och Muhammad är hans budbärare”).

Salat: Dagliga böner, korrekt observerade.

Zakat: Välgörenhet och hjälp som ska ges till de fattiga.

Muslimer visar sin tro genom att aktivt uppfylla de fem pelarna i islam i deras vardag. Daglig bön är det mest synliga sättet att göra det.

Precis som med andra trosuppfattningar måste muslimer följa specifika ritualer som en del av sina dagliga böner. Innan man ber, måste man vara medveten om sin kropp och själ och sitt tillstånd. Islamisk lära kräver att en muslim förbereder sig med en rituell tvagning av händer, fötter, armar och ben, kallad wudu, innan man ber. Den som ska be måste också vara klädd i ren och passande kläder.

När man har gjort klar sin tvagning är det dags att hitta en plats att be. Många muslimer ber på moskéer, där de kan dela sin tro med andra. Men varje lugn plats, till och med ett hörn på ett kontor eller ett hem, kan användas för bönen. Den enda bestämmelsen är att bönerna måste göras mot Meckas riktning.

Man ber på en ren plats, oftast lägger man en liten bönematta men man behöver inte använda det. Bönerna reciteras alltid på arabiska medan man utför en serie gester och rörelser som är en del av ritualen och som tillsammans bildar en rakah, de är avsedda att förhärliga Allah och förkunna hängivenhet. Rakah upprepas två till fyra gånger, beroende på tid på dagen.

Takbir: Tillbedjaren står och lyfter sina öppna händer upp till axelnivå och förkunnar Allahu Akbar (”Gud är stor”).

Qiyaam: Fortfarande stående, lägger man sin högra arm över den vänstra över bröstet eller navel. Koranens första kapitel, Al Fatiha, läses tillsammans med andra verser ur Koranen.

Ruku: Den bedjande böjer sig och lägger händerna på knäna och upprepar, ”ära vare Gud, den Största” tre gånger.

Andra Qiyaam: Den bedjande återvänder till stående ställning och med armarna vid sidan utropas Allahs storhet igen.

Sujud: Den bedjande knäböjer och rör marken med bara handflatorna, knäna, tårna, pannan och näsan. Man upprepar i denna ställning tre gånger, ”Ära vare Gud, den högsta”.

Tashahhud: Man övergår till en sittande ställning, med fötterna under kroppen och händerna på benen. Detta är ett ögonblick att pausa och reflektera över ens bön.

Sujud upprepas en gång till.

Tashahhud upprepas. Böner till Allah uttalas och de troende lyfter upp höger pekfinger på under en kort stund när man reciterar Shahadah för att förkunna sin hängivenhet. Tillbedjaren ber Allah om förlåtelse och barmhärtighet.

Man avslutar bönen med att hälsa änglarna som sitter på var sin sida med hälsningen ”Fred vara med dig och Allahs barmhärtighet och välsignelser.”

 

Bönetider

I muslimska samhällen påminns människor om bönen genom de dagliga uppmaningarna till bön kända som adhan. Adhan levereras från moskéer av en muezzin, moskéns utsedda böneutroppare. Under bönesamlingen reciterar muezzinen Takbir och Kalimah.

Traditionellt gjordes kallelse från moskéns minaret utan förstärkning, även om många moderna moskéer använder idag högtalare så att de troende kan höra böneutropet tydligare. Själva bönetiderna dikteras av solens position:

Fajr: Denna bön markerar början av dagen med Guds minne, det utförs före soluppgången. Man utför 2 rakah på Fajr bönen.

Dhuhr: Mitt på dagen, när solen befinner sig högt upp i himlen, ska Dhuhr bönen utföras. Denna bön har 4 rakah. Bönen blir en man avbrott från det dagliga arbetet för att åter minnas Gud och söka hans vägledning.

Asr: Eftermiddags bön som har 4 rakah.

Maghrib: Bönen utförs strax efter att solen har gått ner, bönen har 3 rakah. Maghrib bönen markerar också slutet på fastan om man gör det.

Isha: Innan man ska gå och lägga sig utför man nattens bön med 4 rakah. Ett bra sätt att avsluta dagen, med att minnas Guds närvaro, vägledning, barmhärtighet och förlåtelse.

För i tiden tittade man bara på solen och dess position för att bestämma de olika tiderna på dagen för bön. I moderna dagar bestämmer tryckta dagliga bönetabeller precis början på varje bönetid. Nuförtiden finns det även många appar som kan användas för att få en påminnelse och inte missa bönetiden.

Saknade böner anses vara ett allvarligt misslyckande för fromma muslimer. Men omständigheter uppstår ibland där en bönetid kan missas. Traditionen dikterar att muslimer bör utföra sin missade bön så snart som möjligt eller åtminstone recitera den missade bönen som en del av nästa ordinarie salat.