De muslimska dagliga bönetiderna och dess betydelse

För muslimer är de fem dagliga bönetiderna (kallad salat) bland de viktigaste skyldigheterna man har i Islam. Bönerna påminner de troende om Gud och de många möjligheterna att söka Hans vägledning och förlåtelse. De tjänar också som en påminnelse om den relation som muslimer världen över delar genom sin tro och ritualer.