Bönen i islam

Elm – web


Salat i islam

 1. Salat är den andra av islams pelare. Profeten (fvmh)
  sade: ”Islam är byggt på fem pelare, vittnesmål om att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammad är
  Hans tjänare och budbärare och salat praxis.”

 2. Salat är den bästa av verken. Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Det bästa verk är salat som utförs i sin tid.”
 3. Salat är skillnaden mellan islam och icke tro. Profeten sade: ”Sannerligen mellan människa och polyteism och icke
  tro finns övergivandet av salat.”

 4. Salat är grunden för islam och över den, efter Tawhid, står islam. Gud budbärare (fvmh) sade: ”Huvudet i denna
  fråga är islam och hans ryggrad är salat.”

Bönens (salat) dygder

 1. Salat är ljuset för dess utövare. Profeten sade: ”Bönen är ljus.”
 2. Salat är försoning för synder eller brott. Allah sade:

  Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingarna driver bort
  de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!
  (11:114)

  Profeten (fvmh) sade: ”Tänk någon som bor vid en flod som passerar genom sin dörr och där han badar i varje dag.
  Kommer det att finnas kanske någon smuts kvar?” Han fick som svar: ”Det kommer inte finnas något kvar.” Och han
  svarade: ”Så är det med de fem föreskrivna böner, med dem raderar Allah synderna.”

 3. Salat är skälet till att man träder in i paradiset, som profeten (fvmh) sade till Rabia ibn Kaab (mGvnh),
  när han bad honom följa med till paradiset: ”Hjälp dig själv med många prostrationer (bön).”

Bönens (salats) rättsliga status

De fem dagliga bönerna är obligatoriska föreskrivna av Koranen, sunna och Ijma.

 1. Koranen: Förrätta bönen… (2:43)
 2. Sunna: ”Islam är byggt på fem pelare: vittnesmålet om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammad är
  Hans tjänare och Sändebud, utförande av salat, ge till de som inte har det de har rätt till, pilgrimsfärden till Mecka
  minst en gång i livet och fasta under Ramadan.”

  Talha Ibn Ubaidillah (mGvnh) berättade att en man frågade profeten om islam och han sade: ”Det finns fem böner under
  dagen och natten”. Mannen frågade igen: ”Och bör jag be något mer?” Han svarade: ”Nej, förutom om du gör det spontant
  och frivilligt.”

 3. Ijma: Hela Umma (islamiska nationen) har en samsyn om de obligatoriska fem dagliga bönerna.