Bombningen av Gaza är ett mord

Noam Chomsky – ssociologos.com

”Det här är mord!” ”Intrånget och bombardemang av Gaza är inte till för att försöka förstöra Hamas. Det handlar
inte om att stoppa raketbeskjutningen in i Israel, det handlar inte om att uppnå fred”.

Det israeliska beslutet att regna död och förstörelse i Gaza, att använda modern dödliga vapen mot en försvarslös
civilbefolkning är i slutfasen av en kampanj i årtionden för att etniskt rensa palestinierna.

Israel använder sofistikerade attackplan och fartyg för att bomba tättbefolkade flyktingläger, skolor, bostadshus,
moskéer och slumområden, för att angripa en befolkning som inte har något flygvapen, ingen luft försvar, ingen
flotta, inga tunga vapen ingen artillerienhet utan moderna vapen, inget kommando i kontroll, ingen armé … och
de kallar det ett krig. Det är inte ett krig, det är mord.

”När israeler i de ockuperade områdena hävdar nu att de måste försvara sig, de försvarar sig i den meningen att
varje militär ockupationsmakt måste försvara sig mot den befolkning de förtrycker.

Ingen kan hävda att man försvara sig när de militärt ockuperar främmande land. Det är inte försvar. Kalla det vad
du vill, men inte försvar.”

Döm själva av bilderna som inte kommer att publiceras av den västerländska pressen.