Åtta hadither om kvinnan

Imam An Nawawi – Andalusiska Muslimer

 

Abu Huraira berättar att Rasulullah sa: ”Om en person har tre döttrar som han försörjer och utbildar, kommer Allah att belöna honom med Janna”. (Kanz al-Ummal)

Aysha berättar att Rasulullah sa: ”Alla kvinnor är trevliga som rosor”. (Kanz al-Ummal)

Rasulullah sa: ”Den som har i sin vård en slavinna och vidtar åtgärder för att ge henne en ädel utbildning i ilm, frigöra henne från träldom och hjälpa henne att gifta sig, kommer denna person att få sin belöning fördubblad av Allah”. (Sahih Bukhari, Kitab al-Nikah) 04.

Bahz b. Hakim sade: ”Jag frågade profeten om hans undervisning angående kvinnan och Profeten svarade: ”Ge henne mat som ni själva tar till er, klä henne precis som ni själva klär er och skäl ut eller slå inte henne.” (Kanz al-Ummal)

Enligt Abdullah ibn Umar sade Profeten: ”Det bästa med den här världen är en hustru full av dygder”. (Muslim)

Abu Huraira berättade att Rasulullah sa: ”En flicka som blir kvinna bör bli tillfrågad om hennes tillåtelse för att gifta sig. Om hon förblir tyst, är det för att hon har godkänt det, men om hon vägrar, kommer det att inte finnas någon skyldighet på henne.” (Muslim)

Abu Huraira berättade att Rasulullah sa: ”Ingen muslim bör vara arg på sin fru. Om någon av hennes egenskaper ogillar ni, kommer det att finnas många andra egenskaper som förtjänar er uppskattning.” (Nail al-Autar)

Anas ibn Malik rapporterade att Profeten sa: ”Flickorna är modeller av sympati, tillgivenhet, välsignelse. Om en person har en dotter, kommer Allah att skydda honom från Jahannas eld. Om han har två döttrar kommer Allah att ta honom till paradiset. Och om han har tre döttrar, undantar Allah honom från Zakat och Jihads ibada.” (Kanz al-Ummal)