Åtta hadither om kvinnan

Anas ibn Malik rapporterade att Profeten sa: ”Flickorna är modeller av sympati, tillgivenhet, välsignelse. Om en person har en dotter, kommer Allah att skydda honom från Jahannas eld. Om han har två döttrar kommer Allah att ta honom till paradiset. Och om han har tre döttrar, undantar Allah honom från Zakat och Jihads ibada.” (Kanz al-Ummal)