Ärligt talat. Vad försiktig när du uttrycker dig

Fatima Hamed

 

Många gånger har vi varit engagerade i ett samtal och någon har sagt, ”Ska jag vara uppriktig?” Det är just då när en gravlik tystnad följer i några sekunder under vilka man tittar på personen och tänker, var du inte det?

Egentligen snarare än vänta att andra ska vara det (något som inte beror på oss) bör vi sträva efter att vara det. Det är något som kan verka enkelt, men från en tid till annan, kostar mer än det verkar. Uppriktighet är, enligt min mening, en modig egenskap, utan tvekan, men det kan ibland orsaka problem eller svårigheter när man konfrontera dem som inte kan accepterar det eller ännu inte är mogen för det. Vissa människor föredrar att höra en lögn före sanningen, kanske det är därför sanningen gör ont ibland.

Uppriktigheten hos vissa människor är ofta orsaken till obehag för andra. Obehag av att höra saker som inte är tilltalande för örat och inte heller för egot och kanske anledningen till att i allmänhet man föredrar att vara ”korrekt” än att vara ärlig. Alltmer är uppriktighet reserverad för de få människor man verkligen bryr sig om och som föredrar att berätta sanningen, ansikte mot ansikte, än att vara korrekt.

Dessutom finns uppriktighet inte bara i ord utan även i attityden, i våra handlingar. Det är ett av de tydligaste exemplen jag känner till ärlighet, med andra och med oss själva. Detta betyder inte att för att vara ärlig, vi ska inte ha en viss försiktighet när vi uttrycker oss, det som kallas självsäkerhet. Att vilja ge vår åsikt om vad som är fel med någon åsikt eller en felaktig attityd hos någon, ger oss inte carte blanche att skada. Kanske det är detta som komplicerar uppriktigheten och innan man bestämmer sig på hur och vem man ska säga vad, föredrar vi helt enkelt att vara ”korrekta” utan att gå in i någon bedömning.