Hadith Qudsi (Del 2)

Allah den Högste sade: ”Vid Domedagen kommer Jag att ge er order och ni kommer att förlora allt ni litade på, ni kommer att upphöja er släkt, men den dagen kommer Jag att upphöja Min egen släkt förnedra er. Var finns de som hade taqwa? Den ädlaste bland er inför Allah är den som är mer medveten om mig.”

Islam, väst och dubbel intolerans

Det finns många bevis som visar att när man attackerar islam eller västvärlden skulle de trångsynta på båda sidor gärna använda nästan alla lögner. Västerlänningar som inte känner till islam har ingen lust att förstå eller tolerera muslimerna eftersom de föreställer sig islam som en våldsam religion som kommer att förstöra och sluka Europa. Det som dessa västerlänningar kanske inte är medvetna om är att den islamiska civilisationen hade ett avgörande och oemotståndlig inflytande i den europeiska kulturen.

Ärligt talat. Vad försiktig när du uttrycker dig

Många gånger har vi varit engagerade i ett samtal och någon har sagt, ”Ska jag vara uppriktig?” Det är just då när en gravlik tystnad följer i några sekunder under vilka man tittar på personen och tänker, var du inte det?

Rätten till mat: Israels gränser

En israelisk domstol tvingade regeringen att offentliggöra den rapport som visar det minsta antalet kalorier som bör föras in i Gazaremsan för att förhindra risken för undernäring av dess invånare. Beslutet är en seger för den israeliska människorättsorganisationen IHD ”Gisha”, som länge har kämpat för att uppgifterna skulle publiceras.