”Är muslimer uppdelade i ”moderata” och ”fundamentalister”?

Ahmed Lahori – Webislam

 

Man har byggt inom median en distinktions nivå mellan ”moderata” och ”radikala” muslimer, där ordet radikal snabbt ersätts med ”fundamentalist”, eller ”ortodox”, alla synonymer för bakåtsträvande och fanatisk. Den ”moderata” skulle vara de som förespråkar en fullständig anpassning av islam med den västerländska moderniteten.

Denna och andra klassificeringar visar den oförmågan som råder i att förstå islam i en värld baserad på bilder och stereotyper.

För de flesta journalister är religionen inte något annat än något primitiv, jämfört med den civiliserade världen. När de kallar oss för ”moderata muslimer” vad de egentligen menar är, ”primitiva, men bara lite.” Vi ler vid dessa bedömningar. Underkastelse till Allah (islam) kan endast vara en radikal handling genom vilken människan åtagit sig att överge alla avgudadyrkan, att börja ett avståndstagande av alla dogmatism, av alla konstgjorda bilder människan skapar om världen för att bevaka sin närvaro i det obetingade.

Det finns ingen moderat islam eftersom det inte finns något icke modererad islam i samma anda, om någon är en fanatiker är han det för att han har förvandlat sin religion till ett hinder, en idol i strid med andra religioner, och därför inte accepterat mångfalden som vi påbjuds, han har inte underkastat sig en Skapare som har gett oss mångfald som en av hans mest underbara tecken. Men det finns inte heller en icke-fundamentalistisk islam, om vi tar ordet i dess exakta mening, som vill bevara sin integritet, en föreställning om livet som en odelbar helhet. Med andra ord, Islam är en radikal öppenhet mot mångfaldens unikhet, och denna radikala öppenhet utesluter sekterismen.

Ordet fundamentalist och dess innebörd är bara nedsättande när de talar om religion, men inte när det kommer till natur medicin, eller ett integrerat koncept av naturen, inte heller när det gäller en person med integritet. Om att vara fundamentalist innebär att försöka återställa islam som en livsstil som omfattar alla aspekter av livet, naturligtvis är vi fundamentalister.

Men för pressen en fundamentalist är någon som vill föra världen tillbaka till medeltiden, någon som har en färdig bild av denna tid. Men vilken medeltid handlar det om, den tid då Paris var en kåkstad som badade i lera och Cordoba hade en miljon invånare och biblioteken med tusentals volymer som nu är förlorad för alltid? När vi hör ordet ”medeltiden” som synonym för mörker kan man inte undgå att bli förvånad, eftersom den representerar perioden med Spaniens kulturella storhetstid. I detta och andra fall är uppenbar den intellektuella kolonialismen.

För att illustrera skillnaden mellan ”moderata” och ”fundamentalister”, hänvisar median ofta till wahhabismen, dessa strömmar som har sitt ursprung i den arabiska halvön, som kännetecknas av fanatism och totalitarism, extrem puritanism, användning av kroppslig bestraffning, diskriminering av kvinnor och religiösa minoriteter… Allt detta presenteras som ”ortodoxin” mot vilka ”moderata” muslimer representerar en ström av modernisering. Men denna bild är, återigen, helt felaktigt. Wahhabismen är en modern ström inom islam, och så har den betraktas redan från födseln.

Uppfattningen av ortodoxin som något stel och orörlig till skillnad från modernitet som till exempel övergivandet av dogmatismen är en del av västvärldens mytologi, men inom islam är det precis tvärtom. Det ”ortodoxa”, enligt Koranens budskap och Profetens exempel – skulle vara ett fullständigt erkännande av andra traditioner, avsaknad av fanatism eller överdrivna attityder i utövandet av islam, en frånvaro av hierarkiska institutioner, gemensamma beslut i samråd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet och ömsesidigt stöd som samhällets ryggrad, samvetsfrihet och allas rätt att utvecklas inom de gränser som Allah har etablerat…

Islams återtagande sker genom att leva fullt ut dessa värden, på ett fundamentalistiskt och radikalt sätt. Man skulle kunna förstärka det vi sagt med att citera hadith och Koranen… men det skulle vara meningslöst, eftersom när vi gör det kommer vi att klassificeras som ”moderata muslimer”, eller ”heterodoxa” eller ”progressiva” så att motsättningen bevaras. Vilken plåga!