”Är muslimer uppdelade i ”moderata” och ”fundamentalister”?

Man har byggt inom median en distinktions nivå mellan ”moderata” och ”radikala” muslimer, där ordet radikal snabbt ersätts med ”fundamentalist”, eller ”ortodox”, alla synonymer för bakåtsträvande och fanatisk. Den ”moderata” skulle vara de som förespråkar en fullständig anpassning av islam med den västerländska moderniteten.