Är amerikanska studenter mer ”arabiska” än sina arabiska motsvarigheter?

Feras Abu-Helal – Middle East Monitor

 

Demokratier – med alla sina fel och brister – tenderar i allmänhet att ge sina medborgare rätt att protestera. Även om myndigheterna använder våld för att bryta upp protester, som vi redan har sett på några amerikanska universitetscampus, eller hetsar mot dem som deltar, vilket har setts i Storbritannien och Europa, är protester fortfarande tillåtna och är ofta rättfärdigade om och när de aktuella frågorna tas upp i offentlig diskussion.

I arabvärlden har dock frågan om regimernas legitimitet och deras natur ännu inte lösts. Araberna har inte gått igenom de krig och oroligheter som skapade nationalstaterna i Europa och Nordamerika, vilket så småningom resulterade i demokratiska regeringar som, ironiskt nog, stödjer regimerna i arabvärlden som nekar sina medborgare rätten att protestera och friheten som västerlänningar hävdar att de är heliga i sina egna länder. Om arabiska studenter försökte replikera vad som händer på amerikanska campus, skulle blodet flöda på nolltid.

”Mardrömmen” om frihet för arabvärlden förvisades. Ändå fruktar de som sitter på tronerna att denna mardröm ska återkomma, så de slå ner på vilken folklig protest som helst ifall det övergår till en protest mot regimerna själva. Detta gör att priset för protester är mycket högt, demonstranter, bokstavligen, sätter sina liv på spel. I många arabländer, om de överlever polis- och armésalvorna, står de inför skenrättegångar som inte uppfyller internationella normer för rättvisa, och långa fängelsestraff, eller till och med avrättning. Unga människor förlorar sin framtid oavsett vad som händer, och kliver ut i det okända om de organiserar eller deltar i demonstrationer.

Amerikanska studenter är inte mer ”arabiska” än sina arabiska motsvarigheter. De vet helt enkelt att priset som de sannolikt kommer att betala för att delta i protester för Palestina inte är så oöverkomligt. Arabiska studenter vet under tiden inte vilket höga pris de kommer att få betala om de fullgör sin plikt gentemot vad som antas vara arabvärldens främsta orsak: Palestina. Ändå har studenter i Libanon arrangerat en ”sällsynt” anti-israel protest. Det ska bli intressant att se vart detta leder till.

Sedan mitten av 1900-talet har USA varit en bördig miljö för sociala rörelser. Sannerligen, protestkulturen i USA och Europa går tillbaka till slutet av artonhundratalet. Protester bidrog till framväxten av fackföreningar och sociala reformer. I USA från 1950-talet och framåt växte medborgarrättsrörelsen fram för att försvara afroamerikanernas rättigheter, och stjärnorna som den store Malcolm X och Dr Martin Luther King Jr reste sig och lyste klart innan de avbröts av lönnmördarnas kulor. Sedan blomstrade olika sociala rörelser, såsom kvinnorättsrörelserna, till den grad att ”sociala rörelseteori” dök upp i Amerika innan den spred sig till Europa.

Denna teoretiska inramning och ackumulering av erfarenheter ledde till skapandet av protest modeller som kan förmedlas från en generation till en annan och utvecklas enligt verktygen från varje era, men med ett långt och hållbart arv av proteströrelser.

Arabländerna gick inte igenom en sådan process. Ja, det har varit massiva demonstrationer under åren, som tagit upp Palestina och andra arabiska frågor, såväl som nationella frågor som hungerupproren i Egypten, Tunisien och andra länder, och sedan kom naturligtvis den arabiska våren. Men ingen permanent och kontinuerlig proteströrelse har någonsin uppstått, eller tillåtits att växa fram, med arv eller historisk erfarenhet som generationer kunde dra nytta av och bygga vidare på.

Om vi ​​ser på Storbritannien som ett annat exempel, ser vi antikrigs- och pro-Palestina-rörelser som grundades under millenniets första år och som har protesterat och kampanjat kontinuerligt sedan dess. De har formella strukturer och anställda och arbetar ständigt med att mobilisera och förespråka de frågor de förespråkar. Erfarenheter har samlats och förts vidare till yngre generationer.

Dessa förtrycks nu dock, ofta med stor brutalitet, med medlemmar och ledare fängslade eller värre. De kan inte längre leda i frågor om sociala reformer och protester i arabstaterna.

Arabiska studenter älskar inte Palestina mindre än sina västerländska motsvarigheter, och de är inte heller mindre ”arabiska” i någon mening, men de har inte den erfarenhet som ackumulerats av proteströrelser i väst, och de har inte heller de organisationer eller strukturer som krävs för att driva dessa rörelser fram. Protester behöver arrangörer och ledare för att formulera sina krav. Demonstrationer utan ledare är helt enkelt mobbar, och arabvärlden saknar nu sådana ledare. Det har myndigheterna i arabländerna sett till. Ledare och potentiella ledare befinner sig antingen i exil, i fängelse eller i sina gravar.

Problemet är alltså inte de arabiska studenternas arabism och deras kärlek till Palestina, utan frånvaron av ledare för att vägleda dem och leda deras protester och kampanjer.

Är det möjligt att ändra denna situation? Självklart. Sociala medier spelar en enormt viktig roll för att öka medvetenheten och organisera. Sålunda utvecklade nätverk kan vara ett alternativ till traditionella hierarkiska organisationer och sociala rörelser för att skapa en massrörelse till stöd för Palestina. Detta kan presentera ett arv som inspirerar till en ny upplevelse för arabiska studenter, inte bara för Palestinas och dess folks skull, utan också för de arabiska nationernas frihet.

 

 

Originaltext: Are American students more ‘Arab’ than their Arab counterparts?