Alkohol, television och fotboll: förtrycket av illusionen

Ahmed Lahori – Webislam

 

Romarna sade: ”bröd och skådespel”, med detta blir massorna glada, och låter makten utöva sin oemotsagda kontroll. I modern tid har man myntat andra versioner som ”bröd och fotboll”. Den ursprungliga frasen myntades av Juvenal, i hans Satir X, som visade sitt förakt för sin samtida, bekväma och oengagerad. Saker och ting har inte förändrats mycket, de förfinade kontrollmekanismer kan inte reduceras till en enkel formel. Om vi i dag fick plocka de mest grundläggande alienationers mekanismer som systemet använder skulle TV, fotboll och alkohol ligga högst.

 

Skapande av samtycke

Med TV menar vi massmedia. Dessa är idag systemets mest kraftfulla verktyg för att generera samtycke eller tillverka en konstgjord konsensus. Juvenal’s Circus är likvärdig med dagens rökridåer när man vill dölja något, det bästa är att inte ge förklaringar, men att avleda uppmärksamheten till en annan händelse. Brännande frågor blir kvar i luften och de kommer snart att glömmas bort. Hungersnöd, korruption, de multinationella företagens världskontroll… är kända saker, men de knappt nämns.

Medierna bestämmer dagordningen för tillfället, vilka frågor allmänheten ska tala och diskutera om. I händelse av konflikt, bombarderas allmänheten med en förutbestämd version av händelserna, man erbjuder in analytiker att göra en analys av samma version, och det är utifrån denna version samhället ska besluta lämpliga åtgärder. Och politikerna vidtar sådana åtgärder, utan något samråd med allmänheten. Allt detta skapar en illusion av att frågorna har diskuterats och att regeringen arbetar på något sätt med respekt på de demokratiska principerna. Men i verkligheten har folket förvandlats till passiva åskådare av maktens propaganda.

Detta är en kontrollmekanism, huvudsakligen totalitära, men som gör det onödigt att använda förtryck för att införa i huvudsak impopulära beslut. Således kan en regering genomföra en politik med sociala nedskärningar eller invasioner av främmande länder, utan att möta motstånd. Medias makt är så stark att de kan övertyga allmänheten om behovet att utrota en folkgrupp när de vill, och alltid i demokratis, mänskliga rättigheternas, jämställdhetens, mm namn, dvs. en ”högre värden.” Medborgarna har blivit tystade av propaganda, de har inte något eget röst, utom vid utkanten av samhället.

 

Skådespelssamhället

Fotboll är skådespelet, masskulturen, genom vilken vår fantasi blir avtrubbad, full av fantasi och neonljus som släcks och tänds till en blixtrande tempo och den undviker varje möjlighet till eftertanke, varje utrymme för medvetandets uppvaknande. Vi kan citera två aforismer av Guy Debord, om skådespelssamhället:

”Hela livet i de samhällen där de moderna produktionsförhållandena dominerar, presenteras som en oerhörd samling av skådespel. Allt som levdes direkt har förvandlas till en föreställning.” Och ”Skådespelet är inte en uppsättning bilder, utan en social relation som förmedlas av bilder.”

Systemet erbjuder oss en fantasi efter den andra, en föreställning efter den andra, så att vi går från den ena till den andra utan att erfara en verklig upplevelse. Med en verklig upplevelse menar jag en process som öppnar upp medvetenheten och leder till inre förvandling: att övervinna det mekanistiska paradigmet och träda in i ett holistiskt universum, att ta bort egot från universums centrum, öppenhet mot andra, att vara medvetna om vår inre värld och att erkänna vårt liv och själs djupare dimension som en gåva vi bör värna om och utveckla.

Showen erbjuder en myriad av skådespel som syftar till att förhindra uppvaknandet, och att få oss att vara kvar i ett barns nivå som gör det lättare att manipulera oss. För dem som är någorlunda medvetna om denna situation erbjuder ´samhället trevliga föreställningar av andliga upplevelser som har omvandlats till konsumtions produkter. Religionerna samarbetar i arbetet med att skapa dessa produkter. Även när det blir någon erfarenhet, sker det inom en ram som förhindrar att man upphöjs och förvandlas till en kraft som kan förändra samhället. Sedan genererar den sin egen representation. Detta är en möjlig tolkning av Guy Debord berömda fras: ”I en uppochner vänd värld, det sanna är ett ögonblick av det som är falsk.”

Det räcker inte med att tro eller att bekräfta transcendenta värden. I själva verket är showen omvandlingen av dessa högre värden till varor till salu. När de säljer till oss en bil, säljer de i själva verket abstrakta värden: makt, styrka, ära… Varan är en fetisch, som tillåter förtingligande, lagring och försäljning osynliga saker. Den enda vägen ut är att bryta helt med skådespelssamhället. Men är detta möjligt?

 

Konstgjorda paradis

Alkohol är tecknet på alla de olika medel genom vilka man håller människorna nedsövda, berusande och beroendeframkallande medel som systemet erbjuder. Trycket från media och underhållningsvärld leder till förtryck, inte bara av fantasin, men av alla former av andligt liv. I bästa fall kan man ha en tro, men inte en verklig upplevelse. Men det händer att själen kämpar för att kunna uttrycka sig från vårt eget hjärta. I en grov materialist och okunnig sammanhang, själens försök att uttrycka sig betraktas som något ur balans. Människan förstår inte vad som händer, vad är som innerst inne hon söker, vilka krav som ställs på henne utifrån. Detta leder till en hel del humör störningar, depression, stress, psykisk sjukdom… Alkoholen och narkotika har till uppgift att nedsöva människor, för att tysta den inre rösten.

 

Förtrycket av illusionen

Sammantaget, det gemensamma trycket från dessa tre faktorer håller inte bara massorna alienerade och okänsliga för maktens kriminella handlande men den flyttar dem bort från deras egen fantasi. Detta är ämnet för denna artikel: förtryck av den imaginära värld och dess koppling till politik, som en särskild form av maktutövning genom domesticering av samvetet. Målet är förintelsen av alla möjliga former av andligt liv och bedövande av den inre rösten, som en mötesplats för de materiella och andliga realiteterna.