Alkohol, television och fotboll: förtrycket av illusionen

Romarna sade: ”bröd och skådespel”, med detta blir massorna glada, och låter makten utöva sin oemotsagda kontroll. I modern tid har man myntat andra versioner som ”bröd och fotboll”. Den ursprungliga frasen myntades av Juvenal, i hans Satir X, som visade sitt förakt för sin samtida, bekväma och oengagerad. Saker och ting har inte förändrats mycket, de förfinade kontrollmekanismer kan inte reduceras till en enkel formel.