Al Qaradawi föreslår ett nytt koncept för heligt krig

Naji al Qanni

 

I en studie som föreslår en förändring av den rådande doktrinen om ”jihad” eller heliga krig, Yusuf Al Qaradawi, en av de mest inflytelserika imamer och Islam kunniga, sade att ”jihad” eller heliga krig är en personlig fråga, som inte påverkar det muslimska samfundet.

Enligt Al Qaradawi är jihad en personlig skyldighet (fard kefya), snarare än en kollektiv skyldighet (ein fard), vilket skulle kräva att hela islamiska samhället deltog i det, i motsats till vad de flesta experter hävdar om att hela det muslimska samfundet bör delta i ”jihad”.

De praktiska konsekvenserna av Al Qaradawis analys är att i Afghanistan och Palestinas fall, muslimerna, som samhälle, skulle inte vara tvungna att delta i det heliga kriget mot de icke troende, vilket hävdar vissa väpnade grupper, utan det skulle handla om ett personligt val.

Vissa politiska analytiker menar att Al Qaradawis idéer kolliderar med vissa radikala gruppers vision som t.ex. al-Qaida, som hävdade i 1998 att de för en ”kamp mot kristna och judar.”

”Jihad Fiqh” (De rättsliga aspekterna på det heliga kriget) publicerades denna vecka, den har redan framkallat en del kontrovers i den islamiska världen.

Enligt Ana Belén Soage är ”Al Qaradawi tvetydlig. Han försöker balansera mellan två segment, de unga muslimerna som följer noga allt som har att göra med Islam och de olika regeringar i regionen som inte vill att någon agiterar just dessa ungdomar.”

Soage, doktorand i islamiska studier, sa att Al Qaradawi ”dessutom försöker profilera sig som förnuftets röst gentemot USA:s nya regering och därför många islamiska webbplatser anklagar honom för att ta kompromissa för mycket. ”

Al Qaradawi har fått inreseförbjud i USA och Storbritannien eftersom han anklagas för att ha kopplingar till terrorism.

För Salem Abdelyail, Viceordförande för Dawa i det egyptiska ministeriet för islamiska frågor, speglar ”det nya konceptet Islams moderation, Qaradawi har presenterat de islamiska principerna på ett vackert och objektivt sätt.”

Men Abdelyalil anser att Jihad blir en kollektiv skyldighet när ett muslimskt land angrips inom sina gränser av ett annat land.

Sheikh Hussein Khader, en annan islamisk jurist, anser att de olika aspekterna i de nya definitionerna av Islam är mer politiska och mindre religiösa, och att detta innebär en snedvridning av jihads innebörd.

”Om vår religion och våra länder angrips, då är jihad mot angriparna en skyldighet, det finns inget tvivel om detta, säger Khader.