Al Qaradawi föreslår ett nytt koncept för heligt krig

I en studie som föreslår en förändring av den rådande doktrinen om ”jihad” eller heliga krig, Yusuf Al Qaradawi, en av de mest inflytelserika imamer och Islam kunniga, sade att ”jihad” eller heliga krig är en personlig fråga, som inte påverkar det muslimska samfundet.