23 kommentarer om sambandet mellan religion och terror

Nazanín Armanian – www.nurainmagazine.info

Bilderna av de grymheter som begåtts av islamiska fundamentalistiska grupper och stater svämmar median och används
som pedagogisk skräck för dess initiativtagare, medan andra ser i det ett bevis som motiverar erövringskrig mot
barbarerna. ”De representerar inte den verkliga islam” säger de som ser inget samband mellan religion och våld utan
nåd, och i den andra änden finns de som säger att ”terror är en naturlig del av islam eller religionen i allmänhet”,
kanske ett resultat av det man ser i Indien eller Burma där anhängarna av en tro som buddhismen förstör livet för
tusentals muslimer. Finns det då, religiöst våld eller handlar det om några fås avskyvärda och världsliga intressen
i namn på de gudarna de företräder?

TV-kameror som ständigt talar om pseudo doktrinen ”Civilisationer kamp” är oftast väldigt upptagen med att
rapportera provokativa handlingar, såsom förbränning av Koranen av en Terry Jones, pastor för fyra
församlingsmedlemmar, och redo att visa den i förväg ordnade reaktion hos en annan liten fanatisk grupp istället för
att visa lidande hos hela nationer och hundratusentals döda och miljontals skadade och lemlästade som Nato har
lämnat i dess ”kamp mot islamisk terrorism.”

Separera sanningen från propaganda

1. Den första stora ”islamiska” terroristgrupp, de afghanska mujahedin, långt ifrån att vara barn till den
”naturliga” utvecklingen av en ”muslimsk” samhället skapades 1978 av USA:s president Jimmy Carter för att störta
Kabuls marxistiska regering och dra Sovjetunionen i den afghanska kvicksanden. Samma år, då en höger
ultrakonservativ kardinal med namn Karol Wojtyla, född i Polen, en annan granne till Sovjetunionen, blev påven i
Vatikanen lanserades USA:s nya strategi, att finansiera de religiösa politiska organiserade krafter mot de
antikapitalistisk strömmar i hela världen.

De utmärkta resultat av denna strategi har segrat över dess ”moraliska brister” som när det användes hundratals
nazistiska spioner under och efter andra världskriget, och även bin Ladens påstådda död, satte inte stop
verksamheten med ”pyroman-brandmän”. På samma sätt kan man analysera den falska kampen mot somaliska pirater, Nato
och FN:s fredsbevarare stöd till bosniska knark-mujahideen och tjetjenska terrorister, uppkomsten av den islamiska
staten och Boko Haram i Nigeria, lögnen om kampen mot ”islamisk terrorism” i Mali, bland annat.

2. Men organisationer som MI6 eller CIA kan inte skapa en sådan bred rörelse från ingenting, och hålla det så länge
i ett vakuum, utan ett socialt sammanhang och lämpligt ideologier som kan rättfärdiga handlingar av extrem grymhet
hos dem som utför dem.

I denna process av återkomsten av religiös terror agerar två faktorer: det som har integrerats i religioner och de
externa faktorer som omger dem.

Gudomlig Terror

3. Precis som det är politiskt närsynthet att sätta det ”religiösa” etiketten till en revolution av miljontals
arbetstagare såsom Iran 1979, är det samma sak att tala om ”religiöst våld”, förutom när det gäller apokalyptiska
grupper såsom Folkets Tempel, Davidians eller Supreme Truth, som dödade och dog för att förstöra ”den här” världen
och främja ankomsten av den ”andra”, där de skulle vara lyckliga för evigt.

4. Fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, könsrelaterat våld, mm., som finns närvarande i de heliga texterna till alla de
stora religionerna som ofta kräver till och med att deras anhängare ska utöva för att visa sin lojalitet till Gud,
är resultatet av olika ”antropologiska” faktorer. I fallet med de abrahamitiska religionerna (judendomen,
kristendomen och islam) finns följande:

5. Den blodiga kampen för individen och gruppens överlevnad i en fientlig miljö som öknarna i Mellanöstern, och
kampen om de knappa resurserna markerade detta boskapsdrivande och affärsmänniskors världsbild. Tron som skiljer sig
radikalt från dem som arbetade inom jordbruket som den angränsande persiska Zoroastrianism (hedonistisk och livs
dyrkande) eller den indiska buddhismen. En verklighet som förnekar kategoriskt att våldsamma gudar skapar våldsamma
folk, eftersom representationen kommer alltid efter verkligheten.

6. Viljan att bevara privat ägande över människor (kvinnor, slavar och barn) och objekt. De regler som garanterar
säkerheten för den här egenskapen och straff på brottslingar är brutalt, först skärs händer och ben och sedan
halshöggs dem.

7. Dödsstraff för sexualbrott, i öknar där det fanns många stenar, kunde det inte vara ett mer vanligt sätt
steningen, medan i närheten av Eufrat och Tigris kastades äktenskapsbrytare i floden. Det perversa kommer att vara
den ökade grymheten när man lagstiftar storleken på stenen, inte för stor eller för liten, för att orsaka den
största möjliga smärta före döden. I skogsområden brände man dem på en bädd av trä.

8. Expansions och universalistiska anspråk av en trosbekännelse skriven av och för vissa stammar och geografiska
områden. Att presentera sig som tidlös, med den enda sanna gudar och deras läror som de enda giltiga för att rädda
hela mänskligheten.

9. En kraftfull, allestädes närvarande, allvetande, perfekt gudom, som förutom att förvalta straff i livet efter
detta, delegerar rätten till sina troende att straffa på jorden avvikare och de som är ”emot”.

10. Det centrala begreppet ”offer” och gudar som kräver blod från troende (djur eller människa) i utbyte mot en
tjänst. Att slå sig själva tills man blöder som den shiitiska riten Ashura eller under påsken av fromma kristna, är
ett ”mjuk” sätt att ge blod till gudom. En praxis som kontrasterar med Zoroastrianism, till exempel, som förbjuder
uppoffringar, blod, sorg och dödskulten, de tror att deras profet var det enda barnet som skrattade vid födseln i
stället för att gråta.

11. Våld mot kvinnor och diskriminering i dessa religioner, inte bara stärkte det patriarkala rättssystemet som
bygger på mannens rättsliga överlägsenhet, men helgade det (Koranen 4:34 och Andra Korinthierbrevet 11:2-16).
Fundamentalisterna använder som argument för att utesluta kvinnorna från den politiska och religiösa makten en vers
(Koranen 17-40) som förnekar existensen av kvinnliga änglar, ”Gud sände aldrig en kvinnlig profet”, och det trots
att samma förislamiska Arabien och den persiska, indiska eller egyptiska civilisationer himlen flödade av gudinnor.

12. Grunden för deras läror är kontroll, makt, tvång och belöning för de lydiga. Tron gör att terrorn trivialiseras
(5 Mosebocken 2:34), och att man kan begå orättvisor, lämlästa, tortera, våldta andra människor (etniska, sexuella
eller religiösa minoriteter, avfällingar, hädare, hedningar, ateister) utan ånger. Det urholkar empatin och
medkänslan inneboende hos människor, och många andra djur.

13. Religionernas klassiska struktur, en elitens dominans över resten av gruppen, i ett ”politiskt system” och
formen för maktöverföring, i vilken ”medborgarnas” vilja, inte ens de troende, är något att ta hänsyn till.

14. När de såg att fördelningen av allmosor och välgörenhet inte kunde övervinna de djupa sociala orättvisorna,
letade de efter andra åtgärder såsom krig för att justera obalanserna i befolkningen, man exporterar arbetslösa och
de kommer att behålla en del av bytet från besegrade familjer och klaner (1 Samuelsboken 17:45). ”Arvlösa” krigare
som inte hade något att förlora förutom sitt elände när de anmälde sig till striderna pga. materiella incitament i
detta och nästa liv.

Inför trons terror, måste vi …

15. Avsluta ”Civilisationernas Dialog” eftersom de är värdelösa möten för de borgerliga religiösa (sponsorer av
skapande av rädsla, misstro och hat mot ”den andre”) i fyrstjärniga hotell, och vars uppdrag är att skydda dominans
systemet av några få över andra, och för övrigt förnya deras anti-sekulära pakt.

16. Främja de religiösa intellektuellas kritiska tänkande om passager som uppmuntrar till våld mot de mest sårbara
varelser, till exempel berättelsen om mordförsök, som förvärras att släktskapet, av Hagar och hennes nyfödde son
Ismael, av sin man, ingen annan än profeten Abraham (Bibeln), eller den där Gud straffar Lots hustrus olydnad och
förvandlar henne till en saltstod för att hon tittade på det ödsliga landskapet efter förstörelsen av sitt hem. Men
se upp, den vanligaste frågan på internet, som ett resultat av ”normaliseringen av övergrepp mot kvinnor” är en
annan, ”Varför blev hon en saltstod och inte av sten, lera eller trä?”. Att neka, ignorera eller motivera
förekomsten av liknande texter, fördröjer bara behovet av att reformera de gamla religionerna.

17. Stödja ”progressiva teologier” som istället för predikandet av en farlig och hycklande moral förespråkar etiken
och en social rättvisa här och nu.

18. Se till att den religiösa utseende av vissa konflikter inte ska hindra se de ekonomiska och sociala krav av
deras anhängare.

19. Sluta sätta religiös etikett till de etniska minoriteterna genom att kalla dem ”muslimska samfundet” till
exempel marockanska eller pakistanska medborgare, det ökar inte bara närvaron av religion i det sociala och
politiska livet, men också kränker rätten till privat liv i frågan en medborgares bekännelse. Religion borde vara en
personlig fråga överallt och för alla.

20. Se till att den religiösa terrorn från vissa bullriga grupper inte ska dölja attityden hos tiotals miljoner
troende som gav sitt innerliga stöd till lekmän som Jamal Abdel Nasser, Mohammad Mosadeq och Yasser Arafat, bland
andra, och som är de främsta offren för fundamentalisterna i sina religioner. För dem är Gud barmhärtighet, denna
osynliga vän som alltid är där för att ge dem en stödjande hand.

21. Se till att utbildningssystemet inte längre arbetar för att skapa ”medborgarna med tro på systemet.” Diskussion
och logisk analys bör stå i centrum för alla de ämnen som lärs ut, även tros dogmer.

22. Respektera ”gränserna för religionsfriheten” och inte blanda ihop de troendes rätt till integritet med att
skydda religiösa ledare och uppfylla deras krav. Dessa vill förena i en inbillade ”religiöst samfund” fri från
motsättningar de vräkta familjerna med den vräkande bankir.

23. Stärka de alltmer försämrade liberala och sekulära institutioner och sätta stop för kapitalistiska regimers
arbete med att identifiera sekularismen med kommunismen, och därmed skrämma de rika och de troende massorna.

Slutsats

Det största problemet för mänskligheten är inte små och barbariska terror religiösa grupper (som dödar 1000 eller
30 000 personer per år?), men ett globalt kapitalistiskt system som svälter 16 miljoner människor under samma period
och förhindrar också att det visas på medias första sida.