Folkmord utfört av nazi-sionister i Palestina

Folkmord

Israel utropar sig till civilisationens talesman, medan palestinierna, araberna och islamisterna representerar barbariet. Så här säger folkmördaren Benjamin Netanyahu: ”Vår seger är Israels seger mot antisemitismen. ”Det är den judisk-kristna civilisationens seger mot barbariet.”

Uppfattningen om Islam, 600-1100-talen

Medeltiden

De första manifestationerna av demoniseringen av Islam, betraktad som ytterligare ett kätteri inom kristendomen, började på 600-talet och fokuserade på profetens gestalt, för att stävja den islamiska kulturens överhöghet i Medelhavet.