Generösa människors hjälpare

Berättelse

Det var en gång en man som hette Khozaima ibn Basher och som var känd för att vara generös, gästvänlig, och snäll. Han var rik tills han en dag förlorade sina rikedomar och behövde hjälp. Hans vänner hjälpte honom en tid men kunde inte bistå honom så länge med pengar och andra förnödenheter.

Gaza är det största prov som liberalismen har ställts inför sedan 1945, och den håller på att misslyckas

De som observerat det ”troliga folkmordet” utan en propagandalins under de senaste sex månaderna har haft platser på första raden i en systematisk urholkning av liberala värderingar och ideal. Gaza har avslöjat västerländskt hyckleri och dubbelmoral, och det har skakat liberalismen till sin kärna.

Både inhemskt och internationellt engagemang för rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och en regelbaserad ordning undergrävs av, utan tvekan, den mäktigaste lobbyn i världen. Pro-israeliska lobbyer har kapat de flesta västerländska liberala demokratier.

Kampanj i Frankrike för att tysta och skrämma röster som är kritiska mot Israel måste stoppas

Frankrike

Euro-Med Human Rights Monitor har övervakat intensifieringen, under de senaste dagarna, av officiellt och institutionellt förtryck mot universitetsstudenter i Frankrike som fredligt protesterar mot Israels folkmordskrig i Gazaremsan. Den franska regeringen har använt olika former av hot för att tysta aktivister som uttalar sig mot folkmordet, inklusive riktat mot pro-palestinska politiska personer.