Korstågen: mellan religion och politik, fiktion och verklighet

Korståget

Korstågen, kristendomens expansionistiska önskan som främjas av de högmedeltida politiska och religiösa sfärerna, har varit en avgörande milstolpe i det europeiska historiska medvetandet, som även idag tillåter dess användning i olika samtida områden. Detta skäl motiverar behovet av att observera och undersöka detta sociopolitiska och religiösa fenomen, och förstå det för vad det verkligen var

Israels dröm om en lugn persisk natt

True Promise - Iran

Den militära operation som Iran genomförde mot den sionistiska ockuperande enheten var en naturlig rätt till självförsvar, enligt artikel 51 i FN:s stadga. Det var ett välförtjänt svar på brottet att attackera den iranska ambassaden i Damaskus och mörda flera ledare för revolutionsgardet. Nu är Israel säker på att de inte kommer att kunna försvara sig efter kollapsen av dess avskräckande makt och dess förödmjukande fall inför motståndet i Gaza och andra fronter.