Sionismen måste avslöjas och misskrediteras

Sionism

Efter 150 år av kamp och praktik är sionismen tillägnad ett syfte, det oändliga underkuvandet av palestinier, som motsätter sig deras förföljelse.

Det finns bara ett sätt att bekämpa denna ideologi. De som motsätter sig det måste förklara sanningen för amerikanerna och världen: sionismen är rasistisk. Dess anhängare måste ropas ut och sätta in i ett hörn och misskrediteras – som anhängare av en Jim Crow-ideologi.

Natos oändliga krig: Den 75-åriga översittaren vacklar

Den västerländska diskursen om omständigheterna bakom skapandet av North Atlantic Treaty Organization (NATO), för 75 år sedan, är knappast övertygande.

Ändå måste den alltför förenklade diskursen undersökas för att organisationens nuvarande nedgång ska kunna uppskattas bortom Natos medlemmars egennyttiga politik.