Israel och dess ”rätt till folkmord”

Israels rätt till folkmord

Rätten till folkmord som praktiseras av den sionistiska regimen i Israel är möjlig på grund av den straffrihet som alltid har präglat dess handlingar, som stöds av USA och EU, som är direkta deltagare i det folkmordet. Denna straffrihet når sådana nivåer att det i västvärlden är förbjudet att kritisera Israel och de som gör det pekas ut, förföljs, censureras och fängslas eller dödas för att de anses vara farliga antisemiter.

Tack vare Gaza har den europeiska filosofin avslöjats som etiskt bankrutt

Jürgen Habermas

Anklagelsen om eurocentrism som konsekvent riktas mot europeiska filosofers världsuppfattning bygger inte bara på en epistemologisk brist i deras tänkande. Det är ett konsekvent tecken på moralisk fördärv. Vid flera tidigare tillfällen har jag påpekat den obotliga rasismen i hjärtat av det europeiska filosofiska tänkandet och dess mest berömda företrädare idag.