Du och din nafs – Praktiska steg för att disciplinera dig själv

Ego

Vi lever i en värld med högt tempo där allt känns precis så, snabbt. Begreppet omedelbar tillfredsställelse är något vi behöver lägga tid på att tänka på och fundera över. Vårt samhälle frodas av detta begrep och uppmuntrar oss att uppfylla alla önskemål vi kan ha nästan i samma ögonblick som vi har det.

En liten, röd triangel: Palestina, vi tittar äntligen

Vi tittar

Visste du att det hölls en internationell konferens i Frankrike den 9 november under titeln ”International Humanitarian Conference for Gaza’s Civilian Population”?
Om du inte visste, klandrar vi dig inte. Konferensen var trots allt tänkt att distrahera från det israeliska folkmordet i Gaza, genom att ge intrycket att västerländska regeringar fortfarande har den politiska makten att kontrollera eller åtminstone påverka Gazas framtid.

Palestina är folkmordet som vi som judar kan stoppa

Palestina är folkmordet som judarna kan stoppa. Vi kunde inte ingripa för att stoppa miljoner av våra förfäder från att omkomma i dödsläger, men vi kan och måste stoppa detta folkmord från att fortsätta en dag till. Låt oss inte slösa bort vår brådskande, heliga plikt genom att utnyttja judiskt lidande som en sköld och klappa för våld mot palestinier.

Vår är en urfolkskamp – Hur Gaza förenar världen

Kamp mot kolonialism

I decennier har kampen för nationell befrielse i Palestina med rätta uppfattats som en del av en global kamp för befrielse, främst i den globala södern.
Och eftersom nationella befrielserörelser per definition var urbefolkningens kamp för att hävda sina kollektiva rättigheter för frihet, jämlikhet och rättvisa, positionerades den palestinska kampen som en del av denna globala urbefolkningsrörelse.