Interkulturalitet i islam

Den aktiva relationen mellan kulturer som inte utger sig för att vara slutna universum i sig själva kallas interkulturalitet. Sålunda har mänskligheten alltid stöttats av ett konglomerat av folk, där de, den ena till den andra, gav ett kulturellt lån, ibland ofrivilligt, vissa mycket tydliga och andra omärkliga, men i slut ändra ett lån. I själva verket är människan i sig benägen att förstå varandra över kulturella särdrag, bevis på detta är barnen, och ett exempel på detta har vi haft ganska nyligen i städer som Tanger, eller i länder som Turkiet, Indonesien och Egypten.