Duas väsen

Under en lektion på madrassan där man diskuterade betydelsen av dua, varför vi måste förlita oss på dua, och hur mycket Allah, hyllning och ära hör till Honom, älskar att höra oss bönfalla, frågade en av mina elever mig väldigt oskyldigt: ”Varför får jag ingenting när jag ber Allah om något?”