Från Ramadan till Eid al-Fitr – ljusets pärlor på tidens ros

Ramadan avslutas därmed med en högtidsdag, en dag för att fira familjens glädje och återseende med andra. En dag som slutar, efter en månad på jakt efter Jaget, på en inre resa. Vi har strävat efter att leva dessa dagar i en form av pilgrimsfärd som bjuder in oss till att höja vår själ över vårt mänskliga tillstånd.

Före Eid firande fullända din Ramadan med zakat al-Fitr

Det profetiska ordet säger att ”Gud gav oss två bättre högtider” än traditionella muslimska högtider. I det här fallet är dessa Eid två högtider, högtiden till minne av Abrahams offer och högtiden som markerar slutet på Ramadan.