Al Andalus och Egypten, en nyckelrelation för att förstå islamisk konst

”Egypten och Al Andalus, arkitekturer av makt, fromhet och kunskap” är det projekt som presenterades vid det franska institutet för orientalisk arkeologi i Kairo, som gräver in i dessa förhållanden och vars syfte är att ”väcka” uppmärksamheten för att bryta med den synvinkeln full med stereotyper genom vilken den muslimska världen ofta ses i västvärlden.