Att dricka te i öknen

Ett bord sattes upp i luften mitt i öknen, med lite mat, blygsam och enkel i enlighet med dess möjligheter. Efter iftar, pannans möte med sanden, i bönen. Som om pannorna höjdes till himlens djup medan man rörde sandkornen.