Profeten Noa

Noa var en av de första profeterna som skickades till mänskligheten, och ändå är han en av profeterna vars liv känner människorna till fortfarande än idag.

Noa befalldes vid en tidpunkt då de flesta av Adam och Evas efterkommande hade avstått från Allahs vägledning (Hyllning och ära till Honom), vägrade att dyrka Honom och avvisade Hans budbärare: