Samtal med Sheikh Mohammad Abdullah – Salat och bön

En form av rituell bön har alltid funnits överallt i världen. Även om det inte är väl känd, praktiserande judar och vissa kristna grupper som följer de äldsta traditionerna (kopterna i Egypten), gör en form av bön vid specifika tidpunkter under dagen, som liknar nästan den muslimska bönen med kropps rörelser och prostrationer. Även i evangelierna när Jesus ber, står det att han går ner på marken. Hinduer och buddhister gör också formella böner med kroppsrörelser och standard ord.