Bönen (Salat)

Bönens verklighet är gemenskapen mellan människa och Gud, där mannen eller kvinnan kräver från sin Herre nåd och vägledning för sitt sinne, hjärta och ord, och ägnar Honom sin dyrkan och underkastelse genom prostrationer. Allah fastställde för muslimerna fem dagliga kanoniska böner.