Bönen till Gud (dua)

Vanligtvis har inte människan det i sitt hjärta när den gör en bön till Gud, om de inte verkligen har drabbats av en olycka eller lidande. Bönen leder oss till hågkomsten av Gud och gör att vårt hjärta blir fullt av ödmjukhet och underkastelse under den tiden. Denna inre attityd är en nödvändig förutsättning, bland tio andra villkor, för att Allah, hyllning och ära till Honom, ska höra vår bön.

Om de kvinnliga imamerna

”Vissa hävdar att kvinnliga imamer är helt legitimt, både att leda män och kvinnor, och jag delar denna uppfattning. Andra säger att det är laglig bara framför kvinnor, utan män närvarande. Profeten bekräftade vissa kvinnors fullkomlighet som han gjorde med vissa män, även om det blev flera av de senare som uppnådde det. Man kan överväga denna fullkomlighet som nubuwwa eller imam kallelse. Följaktligen är imam kallelse av en kvinna giltig, och man bör inte lyssna på de som är emot det utan bevis.”