Helande genom Salat

Vi, läkarna har nu kommit att acceptera ett faktum känt för våra patienter i århundraden, att läkande kommer från Allah, och att vi är bara ett instrument för den Helande. Vi ger samma medicin till två olika patienter med samma typ av medicinskt problem eller utför liknande operationer på två patienter med samma risk och den ene överlever och den andra inte. Det är mer än tur.