Rätt till självbestämmande i tjänst hos de mäktiga

Om jag inte har fel, verkar det som om palestinierna och västsaharierna är de sista två folk i världen avsedda att förbli under någon sorts kolonialt herravälde. Otvivelaktigt på grund av västvärldens disjunktiva diskurs om en grundläggande princip i folkrätten, folkens rätt till självbestämmande, vilket paradoxalt nog är ständigt hånad av sina initiativtagare.

Irak, bitter skörd

Den tionde årsdagen av USA: s ockupation av Irak är här, och med den årsdag, som alla smärtsamma årsdagar, uppstår frågorna, Vad är balansen av detta invasionen som inte respekterade internationell rätt? Var deras offentliga mål uppriktiga även om de förändrades till och med före invasionen? Först talade man om att söka efter massförstörelsevapen, sedan frihet och demokrati för det irakiska folket och sedan till alla folk i regionen.