Kan civilisationen överleva kapitalismen?

Systemet är stark monopoliserat, den begränsar beroendet på marknaden allt mer. Under de senaste 20 åren vinstutdelning för de 200 största bolagen har ökat dramatiskt enligt en rapport från forskaren Robert W. McChesney i sin nya bok ”Digital disconnect”.

An-Nathra: palestinsk verklighet berättad av kvinnliga journalister

Sedan 2009 redovisar en grupp palestinska kvinnor om aspekter av det politiska livet och rättigheter för kvinnor i olika delar av Palestina. De skriver om ekonomi, hälsa, idrott, kultur och över hela om effekterna av ockupationen på det dagliga livet för befolkningen. De kombinerar ”en journalistisk metod med sina åsikter som kvinnor och deras vision som palestinier.”