En judisk amerikansk berättelse med en muslimsk kaplan

År 1924 skrev Norman De Nosaquo, en judisk student vid University of Wisconsin, ett brev till redaktören för Wisconsin Jewish Chronicle där han sade: ”Det är bara genom organiserade grupper (man kan) uträtta något gott för utvecklingen av det judiska folkets kunskap.”

Adjö till 90 % av frukt och grönsaks sorter

Parallellt med utrotning av vilda djur sker en annan anonymt utrotning och inför vilken vi är blinda och döva, nämligen växt-och djurarter som tjänar som föda till människan. Industrialiseringen av grönsaker, spannmål, frukt och kött produktion har krävt omfattande nedläggning av tusentals sorter för de med rena kommersiella faktorer som utseende och hållbarhet