Är EU konsekvent med Palestinas ockupation?

EU har just fått Nobels fredspris. Denna distinktion kan vara obegriplig för palestinierna. Från Europa har kommit de flesta problem och de är ursprunget till Palestinas ockupation. Det kommer också därifrån idag mycket hjälp till palestinierna. Europa är den största givaren. Men man förväntar sig att Europa ger en sammanhängande svar på problemet med ockupationen, så att den slutar, inte bara stöd. Och detta inte syns.

Sami Yusuf. It’s a Game

Sami Yusufs ”It’s a Game” (Det är ett spel) är ett fantastisk animerad videoklipp som ursprungligen utformades i 2007 som ett planerat svar på de danska karikatyrerna av profeten Muhammed (fred vare med honom). Men denna animerings video som svarar ”satir med satir” är lika aktuell och relevant.

Nato, 2000-talets sjöröveri

Trots sin officiella avskaffande 1856, praktiseras sjöröveri eller kapning fortfarande än idag, om än med uppdaterade tekniker och motiv. Som den som Nato använder, vars krigsfartyg som har tillstånd att borda ”misstänkta handelsfartyg” på internationellt vatten och att konfiskera dess last, och vars stridsflygplan får genskjuta ”misstänkta civila flygplan”, även på internationellt luftrum, och tvinga dem att landa.