När den första världen kolliderar med tredje världens veklighet

Med krisen blev kritiken av det kapitalistiska systemet hårdare än någonsin, den är på allas läppar och skapar en djup oro hos alla som lider av det, vilket förvandlar dem till pessimister, professionella kritiker och människor som ser sig i spegeln i en nära framtid och de verkar inte gilla det de ser.