Kvinnor, feminism och islam: avkolonisera, liberalisera och frigör feminismen

Att behandla frågan om ”kvinnorna i Islam”, att fråga sig idag om de muslimska kvinnornas ”situationen” är resultatet av en historisk bearbetning. Vi frågar oss inte lika ofta om ”kvinnorna i judendomen”, vi ser inga artiklar här eller där om temat ”kvinnorna i kristendom”. Sanningen är att det varken är karaktären på de judiska och kristna skrifterna, och ännu mindre de kristna och judiska kvinnor livssituation, som varierar avsevärt beroende om man bor i norr eller söder.

Heligt våld

Jag skriver som en kristen, ur ett kristet perspektiv om något som påverkar samhällets hälsa i stort. Jag tycker att det är ironiskt att höra kristna och fromma kristna anklaga andra religioner för att främja våld och terrorism. Framförallt de som häftigt anklagar Islam för att vara en religion som stöder våld mot de ”otrogna”.