Syrien: Gas kriget

Massmedierna och militär aggression mot Syrien är direkt relaterad till den globala konkurrensen om energiresurser, sade professor Imad Shuebi i en mästerlig artikel vi kommer att diskutera här. I en tid då vi bevittnar euroområdets kollaps, där en allvarlig ekonomisk kris har fått USA att samla in en skuld som överstiger 14,940 miljarder vid en tidpunkt då USA:s inflytande minskar gentemot stigande krafter som BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, China och Sydafrika), står det klart att nyckeln till ekonomisk framgång och politisk dominans ligger främst i att kontrollera 2000-talets energi, gas.