Hur man ska inte göra genusstudier i Mellanöstern

Innan du bestämmer dig för att skriva om genus, sexualitet eller någon annan fråga eller aspekten av Mellanösterns verklighet, måste först definieras vad exakt är föremålet för studien. Var specifik. Vilket land, region och historisk tidsperiod är bakgrunden för dina studier? Dessutom begrepp som ”Mellanöstern”, ”muslimska världen” och ”arabvärlden” refererar inte till samma ställe, samma människor eller samma historia, även om kopplingarna mellan dem är avgörande

De räddar sina döttrars liv genom att uppfostra dem som män

Varför behöver vi ge en flicka en pojkes ansikte för att ge henne frihet? Detta är den fråga som Rafhat Azita ställer sig själv. Rafhat Azita, tidigare medlem i det afghanska parlamentet, valde den radikala beslutet att uppfostra sina fyra döttrar som pojkar. Även uppenbarligen mycket välutbildade och med en inflytelserika politiska karriär, har hon också fallit för den dominerande sociala uppfattningen att om man inte uppfostrar en man, är man ingenting.