Den wahabitiska reformismens historiska ursprung

När oljan upptäcktes år 1938, blev regimen rik och legitimerade genom pengars kraft. Det som tidigare hade uppnåtts genom att reformera Islam kunde nu göras med pengar. Naturligtvis, analfabet beduiner, som är över 90 % av befolkningen behövde inte det, så Saud familjen ägnade sig att bygga sin tusen och en natt fantasi rike, samtidigt som de var lojala mot dem som hade slungat dem till framgång, de britterna och senare deras efterträdare, USA.