Muslimska relationer med judar och kristna

Islamisk teologi är strängt monoteistisk. Följaktligen förnekar koranen kristna läran som t.ex. Treenigheten och Jesus uppståndelse, som tycks antyda att Gud arbetar med partners (Jacques, 2004, 16). Dock hedras Jesus alltid i Koranen. Han betraktas som en nåds ”tecken” och ett ”exempel”. Dessutom ingenstans, varken han eller någon annan profet kritiseras (Jacques, 2004, 16). Även Moses prisas i Koranen, som nämns mer än hundra gånger (Khan, 2001, 35).