En nära förestående iransk vedergällning?

”Israel kommer att slå mot Iran”… ”Nej” … ”Det är långt till en israelisk attack mot Iran” … ”Överbefälhavare för alla amerikanska militären är för närvarande i Tel Aviv för att hindra det israeliska ledarskapet att slå mot Iran” … ”Obama varnade Netanyahu om att agera ensidigt utan samordning med Washington innan de skickar sina plan att bomba Iran” … Alla dessa rubriker och andra dominerar förstasidorna i pressen i flera månader.