Den mänskliga offers bild och återvändande till barbari

När bilderna med Muammar Khadaffis lynchning spreds visade våra ledare tecken på en underlig njutning. ”Strange Fruit” (1), bilderna genast för tankarna till andra, hängningen av Saddam Hussein som avrättades samma dag, Eid al-Adha, den muslimska högtids offer. Båda fallen sänker oss ned i en religiös struktur, som när den ersätter offret av lammet (2) för ett människooffer, återställer den ursprungliga bilden av Gudinna-Moder. Den vänder upp och ner det Gamla testamentet och upphäver ordets handling. Denna religion utan bok förminska till fetisch. (3)